zondag 19 november 2017

Begon bij Dokkum de bevrijding?

Kort antwoord: Nee. Ik zal u uitleggen waarom.

De Friese helden hielden een konvooi beroepsdemonstranten uit Holland tegen die erop uit waren om kinderen te terroriseren en daar zit hem meteen de crux. Friesland versus Holland. Je moet Friezen niet gaan vertellen wat zij wel en niet mogen doen en zeker niet als dat gebeurt door arrogante Hollanders die hen wel even de nieuwe Randstad mores komen opleggen. Not happening en terecht overigens.


De Telegraaf-journalist Wierd Duk heeft er een stuk over geschreven met als kop: ’Zelden werd kloof tussen Randstad en provincie zo zichtbaar als in Slag om Dokkum’. Ik heb het stuk niet gelezen, want het zit achter een accountmuur. In de kop van Wierd zit heel veel waarheid. In het geval van Dokkum is het dus meer. Toch is het zo dat het verzet tegen de “progressieve” onzin uit de Randstad die de rest van normaal Nederland wordt opgelegd op verzet stuit in de provincie.

Gaat u maar na: In de Randstad wordt er alleen maar gepraat en gepraat, maar in de provincie wordt daadwerkelijk verzet gepleegd. Of dat verzet terecht is of niet is een tweede, maar het verzet is er en zal bij meer Randstad-policor gedram verder toenemen.
 Waar ze in de Randstad met een vlaggetje op een in aanbouw zijnde moskee wapperen, werpen Drenten zich voor auto’s (Oranje), Groningers die bij Pauw en Jinek premier Rutte monddood maken, Friezen die activisten tegenhouden, Gelderlanders laten zich in daad en woord horen bij een nieuw te bouwen AZC in Geldermalsen, Overijsselaren die een molotovcocktail naar een moskee gooien. Nogmaals voor de goede orde, omdat mensen niet goed schijnen te kunnen lezen, of dat verzet terecht is, is een tweede. Maar je kan rustig stellen dat het verzet tegen maatregelen die worden genomen in de van God losgezongen Randstad niet in de Provincie landen.

Is de bevrijding van het policor-juk dus in Dokkum begonnen? Nee, daarvoor is de invloed van de Randstad te groot en omdat Randstedelingen zelf niet in verzet komen tegen het verstikkende policor-juk zal de slag bij Dokkum gewonnen zijn, maar is de oorlog nog in volle hevigheid bezig en de provincie leidt het verzet, De Randstad praat allen maar. Amsterdamse bluf, de Haagsche kaasstolp en Rotterdamse holle woorden, meer is het daar niet.