maandag 11 september 2017

(Joods) Amsterdam heeft een veiligheidsprobleem

In eerste instantie had ik willen schrijven over het gebrek aan veiligheid voor de joodse gemeenschap in Amsterdam. Ik tweette eens: Amsterdam als Jodenstad was een stad met gein, Amsterdam als moslimstad is het chagrijn. De transformatie van Mokum naar Mekka heeft de stad geen goed gedaan.

Deze negatieve transformatie vertaalt zich naar een veiligheidsrisico voor meerdere inwoners van de hoofdstad.

Neem de dubbele terreuraanslag op Thierry Baudet door een aantal radicale chagrijnige “vrouwen”. In iedere normale stad had de politie na de eerste aanslag bij de woning van Baudet moeten posten, maar niet in Amsterdam waar er gewoon weer een tweede aanslag kon plaatsvinden. Je verwacht dat er na de moord op Fortuyn lessen zijn getrokken inzake de snelle escalatie van het linkse geweld, maar dit is Amsterdam waar veiligheid van kwetsbare burgers klaarblijkelijk geen prioriteit heeft.
Neem bijvoorbeeld de Joodse gemeenschap in Amsterdam. Daar zijn de politieposten (porto cabins) vervangen door “geavanceerde” politiecamera’s, zelfs al is de afschrikwekkende werking van politieposten groter dan de camera’s in kwestie zo is te lezen in een brief van de burgemeester aan de gemeenteraad. Hoe laks de gemeente Amsterdam omgaat met de veiligheid van de Joodse inwoners valt op te maken uit de twee brieven die de burgemeester aan de raad heeft gestuurd.
In de brief van de burgemeester aan de Amsterdamse gemeenteraad van 8 januari 2016 staat onder andere:

Dat de afschrikwekkende werking van de bewakingscontainer plaatsmaakt voor cameratoezicht, weegt in de ogen van de driehoek niet op tegen de winst die behaald wordt met de inzet van deze geavanceerde camera's.

Over welke winst er wordt gesproken rept de brief niet, dus dat is gissen. Het enige dat ik kan verzinnen is dat het een ordinaire bezuiniging is. Wat mij verder bevreemdt is dat bovenstaande quote in contrast lijkt met onderstaande quote die komt uit een brief van 4 juli 2017 van de burgemeester aan de gemeenteraad:

De aankondiging van het verdwijnen van de bewakingscontainers uit het straatbeeld heeft destijds bij een aantal joodse instellingen tot zorg geleid. Daarbij werd onder meer het argument genoemd dat er van de bewakingscontainers een afschrikwekkende werking uitgaat De driehoek is echter van mening dat die afschrikwekkende werking beperkt is, en dat het verdwijnen van de bewakingscontainers niet opweegt tegen de verbetering van het statisch toezicht met de inzet van de geavanceerde politiecamera’s. Met dit cameratoezicht is de politie nog beter in staat om snel en adequaat op te treden bij verdachte situaties en eventueel incidenten.  
Bij navraag bij de gemeente Amsterdam hoe de besluitvorming om politieposten te vervangen door camera’s is gemotiveerd en welke onderzoeken aan die besluitvorming ten grondslag hebben gelegen, is het antwoord dat er geen onderzoeken onderhevig zijn aan de besluitvorming, maar dat het gebeurd is op een ervaringscijfer. Op mijn vraag of er vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap aanwezig waren bij de besluitvorming was het antwoord: ja, echter de vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap waren het niet altijd eens met de beslissingen die werden genomen door de driehoek: burgemeester, hoofdcommissaris van politie en hoofdofficier van Justitie. Dat de vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap het niet altijd eens waren met de beslissingen van de driehoek is meer dan logisch. Ga maar na, buiten het weghalen van de politieposten is het aantal Fte KMAR (Koninklijke Marechaussee) teruggebracht van 58 naar 33. De KMAR is verantwoordelijk voor de mobiele bescherming van de Joodse objecten. Achtenvijftig fte Fte is reeds een absoluut minimum, maar drieëndertig is misdadig laag. Ga maar na: 33  Fte per week verdeeld over 3 diensten die de joodse objecten in geheel Amsterdam moeten beschermen. Deze Marechaussees zijn onderdeel van de HRB (Hoog Risico Beveiliging) en dienen meestal  als BBT’er (Beroepspersoneel Bepaalde Tijd) die allesbehalve opsporingsambtenaar zijn, maar eerder veredelde beveiligers. Een simpele rekensom voor wat betreft operationele inzet is 33Fte/5=6.6 per 24 uur. (3 diensten per 24uur, plus verlof/opleiding, plus ziekte) Kortom, een gemeente met bijna 900k inwoners en zeker 15 locaties waar een concentratie van Joodse objecten te vinden is. Tel daarbij de aanrijtijd op en de conclusie kan niet anders zijn dan te de beveiliging minimaal, zo niet onder het minimum is
Dat de camera’s onvoldoende of niet werken is nu al duidelijk. Het incident bij de Jacob Obrecht synagoge is exemplarisch. Er wordt door iemand op een scooter een pakketje naar de synagoge gegooid, dat wordt gemeld door een ooggetuige, naar aanleiding van die ooggetuige onderneemt de politieactie. De camera’s zullen misschien een en ander geregistreerd hebben, maar er is nog niemand aangehouden in een aanslag die naar mijn mening een “dry run” is geweest. Een dry run is een verkenning van de tegenstander die er op gericht is om de response tijden en verdere maatregelen te registreren om de uiteindelijke aanval vlekkeloos te laten verlopen. De tegenstanders zullen uitermate tevreden zijn met de resultaten van de “dry run”. Responstijd lang, verdere actie bij deze instelling en andere instellingen nul. De laksheid in actie geeft te denken over de paraatheid bij de Amsterdamse veiligheidsdiensten.
Het is niet het eerste incident sinds de politieposten zijn weggehaald. Bij het Joodse seminarium in Zuid stond een Arabisch uitziende man negen minuten lang de boel te verkennen. Na drie minuten werd de politie gebeld. Het duurde elf minuten voordat de politie ten tonele verscheen, terwijl het politiebureau op vier minuten aanrijtijd ligt.

Dit zegt mij het volgende: de camera’s deden wederom hun werk niet en de politie heeft een teleurstellend aanrijtijd voor een hoog risico object.

Combineer bovenstaande met het verhaal dat er 2 Marokkaanse haatpredikers in Amsterdam bezig zijn en dat de Marokkaanse jihadexperten van de gemeente Amsterdam op zijn minst 
dubieus zijn, dan wens ik de Joodse gemeenschap in Mokum en de mediene alle sterkte en een veilig sjana tova toe. Blijf zelf waakzaam en houd elkaar in de gaten van de Amsterdamse driehoek hoeft u in ieder geval niets te verwachten.


Aan dit artikel werkte Koby Zicher mee.