dinsdag 18 juli 2017

Israël had zich de Tempelberg moeten toe-eigenen in 1967

Achteraf bekeken is alles makkelijk, dat begrijp ik. Maar de grootste fout die Israël heeft begaan was om na 1967 de verantwoordelijkheid van de Tempelberg in handen van de Waqf te laten.


Wat is een Waqf en waarom doet dat er toe vraagt u zich misschien af? Nu hierom:
De Islamitische Autoriteit (Waqf) is religieuze stichting die de Tempelberg en andere [Joodse] heilige plaatsen onder haar beheer heeft. Hoewel voorheen de Waqf de Joodse wortels van de Tempelberg erkende, is het in de afgelopen jaren de geschiedenis van de Heilige Tempel gaan gaan ontkennen door te beweren dat de Tempelberg en andere Joodse heilige plaatsen zoals de Maarat Hamachpelah en Qaver Rachel uitsluitend behoort tot de islamistische gemeenschap. Dit uiten zij in woord, maar ook in daad.

Duidelijk toch waarom Israël daar een fout in heeft gemaakt, maar dingen zijn zoals ze zijn en in de huidige opkomst van islamitisch extremisme is het bijkans onmogelijk de status van de Tempelberg te wijzigen.

De komst van metaaldetectors bij de ingangen naar de Tempelberg is voor de relzuchtige Palestijnen weer aanleiding genoeg om slachtoffertje te spelen en gaan er in het gemak maar even aan voorbij wat de aanleiding van deze maatregel is geweest: de moord op twee Druzische politiemensen die in hun rug werden aangevallen door lafhartige terroristen.

Wanneer je de Kotel (klaagmuur) wilt bezoeken is het standaard dat je door een metaaldetector gaat. Iedereen begrijpt dat het is om de veiligheid bij de Joodse heilige plaats te vergroten. Bij Palestijnen echter is het een crime om door een metaaldetector te lopen. Waarschijnlijk om al die verboden wapens naar binnen te willen smokkelen.