vrijdag 21 juli 2017

De slag om de Tempelberg

Voor 1967 was Jeruzalem en de Tempelberg geen issue binnen de Arabische en mohammedaanse wereld. De Joden werden in 1948 uit Oost-Jeruzalem etnische gezuiverd door Jordanië en daarna viel Oost-Jeruzalem in verval, een voetnoot van vergetelheid in het collectieve mohammedaanse geweten. Pas na 1967 toen Israël het door Jordanië bezette Jeruzalem bevrijd had gingen de mohammedanen full retard en werd Jeruzalem de belangrijkste plek op aarde na Mekka natuurlijk. Mohammedanen zijn slechte verliezers en de naweeën van het verlies zijn tot op heden voelbaar.


Drie islamieten vermoordden twee Israëlische Druzische politiemensen. De moordenaars kwamen uit een van de twee haatpaleizen op de door islameten bezette Tempelberg en schoten de dienders in de rug neer. Logisch dus dat de Israëlische regering, om herhaling te voorkomen, maatregelen treft hun mensen te beschermen en plaatste detectiepoortjes bij alle ingangen naar de Tempelberg. Deze veiligheidsmaatregelen echter maakte het dat het de Palestijnen rood voor de ogen werd. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat Israël belemmeringen opwerpt om wapens naar de haatpaleizen te smokkelen, zo rolt de religie van de vrede. Eerst iets uitlokken, en vervolgens janken over terechte maatregelen om de veiligheid te vergroten.

Vrijdagavond na het avondgebed voor de vrede zal het weer los gaan. Woedende mohammedanen die iets over Allah roepen en voor ellende zorgen.

Succes voor de IDF en de Israëlische veiligheidsdiensten om de lieve vrede te bewaren.