maandag 19 juni 2017

Schrijf incident moskee Londen op het conto van de elite

Een 48 jarige blanke man is op mensen ingereden die in Finsbury moskee klaar waren met hun ramadan-gebed.

Alle slachtoffers zijn moslims.

Volgens getuigen schreeuwde de man onder andere: ''Ik heb mijn aandeel geleverd''.

Welk aandeel dat is laat zich raden, het is in iedere geval geen aandeel in de discussie over de tsunami aan islamitische aanslagen die Europa in hun greep heeft.
Is deze actie van de boze blanke man te veroordelen, ja zeker wel. De vraag die echter ook aanwezig is maar niet gesteld zal worden door de media en in de politiek is de volgende: Is deze actie te begrijpen?

  1. In het kader van de ramadan-agressie is het antwoord: ja
  2. In het kader van de constante stroom islamitische aanslagen is het antwoord: ja.
  3. In het kader van het constante wegkijken door msm en politici is het antwoord: ja.
  4. In het kader van het constant faciliteren van de islam is het antwoord: ja  (de islam is de enige religie die zoveel aandacht afdwingt en krijgt door de helpers whitey)
  5. In het kader van de massa-immigratie vanuit islamitische landen is het antwoord: ja.
  6. In het kader van de overwegend islamitische gevangenispopulatie is het antwoord: ja.
  7. In het kader van het positief discrimineren van (overwegend) islamitische immigranten op bijvoorbeeld de huizenmarkt is het antwoord: ja.
  8. In het kader van de verdringing van autochtone bevolking in de oude wijken door immigranten is het antwoord: ja.
  9. In het kader van politici die weigeren het probleem te benoemen is het antwoord: ja
  10. In het kader van het vergoelijken van misstanden door moslim-extremisten is het antwoord: ja. 
 In Engeland is een 48 jarige man geknapt. Het aloude adagium van actie en reactie is werkelijkheid geworden.

De slachtoffers zijn deze keer moslims. De werkelijke daders zijn echter de elitaire beleidsmakers die er voor zorg hebben gedragen dat de balans binnen de samenleving weg is.

Verdringing van een meerderheid actief gesteund door een elitaire minderheid zorgt voor slachtoffers aan beide kanten. Minder is geen optie maar een harde realiteit wil je weer komen tot een vorm van vreedzame co-existentie.