vrijdag 1 april 2016

Zes April en de Christenen

A little learning is a dangerous thing, schreef de Engelse dichter Alexander Pope in An Essay on Criticism uit 1709. Daarom zou ik graag helder krijgen waarom de christelijke politieke partijen voor het associatieverdrag met Oekraïne stemmen.


Persoonlijk heb ik de voormannen van het CDA, ChristenUnie en SGP via Twitter de vraag gesteld, maar tot mijn teleurstelling kreeg ik daar geen antwoord op. Waarom ik hen juist die vraag stelde is hierom: Volgens zekere protestants-christelijke groepen is de Europese Unie het Herstelde Romeinse Rijk en daarmee de wegbereider/voorloper van de antichrist, die uit is op de vernietiging van Israël, Gods oogappel.

Met de toetreding van Oekraïne wordt dan volgens deze theorie de komst van de antichrist versneld. Mijn vraag aan de christelijke partijen is dan ook: hoe kunt u meewerken aan iets dat u eigenlijk met man en macht moet tegenhouden? Wanneer de bijbel uw leidraad is, hoe kunt u dan instemmen met een verdrag dat tegen de bijbel ingaat?

Ik ben geen expert en daarom stel ik de vragen aan deze partijen. Ik hoop echt dat er antwoord komt op mijn vragen, of dat er in ieder geval een discussie gevoerd gaat worden over de noodzaak van het associatieverdrag met Oekraïne, ingezet door het Herstelde Romeinse Rijk waarvan zekere groepen christenen zeggen dat dat het Grote Kwaad is.

Ik bedoel deze vraagstelling niet spottend, maar ben oprecht geïnteresseerd in uw antwoorden Commentaar van hardcore atheïsten zit ik niet op te wachten, omdat het niet gaat over religie an sich, maar over de gedachten en ideeën van hedendaagse christenen over actuele zaken waar ik dus te weinig vanaf weet, maar wel geïnteresseerd in ben.

Zelf ben ik – en dat is geen geheim – een fervent tegenstander van het associatieverdrag met Oekraïne omdat ik een fervent tegenstander van de EU ben. De EU is voor mij een oligarchische dictatuur, waar lobbygroepen bepalen welke mensen beslissingen gaan nemen over mensen die hen nooit gekozen hebben. Voor mij is de EU een dubieuze inner circle waar het belangrijker is wie men kent, dan wat men kent. Een ondemocratische moloch waar al het slechte wat men kan verzinnen is geconcentreerd in één organisatie.

Het is daarom voor mij ook een raadsel met vele vraagtekens waarom christelijke partijen actief aan de EU meewerken en er christelijke partijen zijn die voor meer EU pleiten. Hoe verzoenen deze christenen zich met een EU dat onchristelijk is. Die vraag houdt mij dus al een tijd bezig en antwoord van de Christelijke Partijen krijg je niet, dat is op zich al curieus. Hopen deze Christenen nu echt dat met zwijgen het probleem weggaat? Geldt voor deze Christenen wat is geschreven in Mattheus 13 vers 14?
En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: Met het gehoor zult gij horen, en geenszins verstaan; en ziende zult gij zien, en geenszins bemerken. 
Ziende blind en horende doof heet dat tegenwoordig volgens mij.

Christenen aller landen verenigd u en vraag uw partij waarom zij actief meewerken aan iets dat in contrast staat met de christelijke waarden en daarmee met de Joods-christelijke samenleving.