zondag 6 december 2015

Tijd voor een nieuw Westerse reveille

De islam erodeert, ontkracht en minacht Westerse waarden en normen. Dat is overigens het goede recht van de islam, tenslotte zijn die waarden en normen in tegenstelling tot alles waar de islam voor staat. Islam betekent onderwerping en de veelgeprezen vrede die de islam voor zou staan komt alleen voort uit diezelfde complete onderwerping aan de islam.Van het gros van de huidige politici hoeven we geen oplossingen te verwachten om bijvoorbeeld een tegenbeweging tegen de islam te creëren. De angst om de islam te schofferen is groter dan het verdedigen van de eigen vrijheden, normen en waarden waar juist die politici voor zouden moeten staan.

De volledige vernedering door de islamist Erdogan van de EU is een voorbeeld en dichter bij huis kan ik de onbestrafte openlijke Jodenhaat in Den Haag aanhalen en recenter de openlijke steun aan de Islamitische Staat door de prominente Rotterdamse essalam moskee. Een ander voorbeeld van de overgave van politici aan de islam is het gebruik van het woord Daesh in plaats van IS om de islamitische links te verzwijgen.

Om de islam terug te dringen in de publieke ruimte zijn er radicale maatregelen nodig. En met radicaal bedoel ik echt radicaal wil het Westen de eigen verworven vrijheden, waarden en normen behouden.

Ten eerste moet de VN worden ontbonden, daar de VN een perversie is geworden en verre verwijderd is van de originele doelstellingen waar de VN voor opgericht was. Het OIC (Organisatie van Islamitische coöperatie) is een van de grootste lobbygroepen binnen de VN en met succes. Neem de benoeming van Saoedi-Arabië in een van de invloedrijkste VN-organisaties de UN human rights council (UNHRC). Mensenrechten en Saoedi-Arabië een grotere tegenstelling is nauwelijks denkbaar. In plaats van de VN zullen de Westerse landen, met andere gelijkgestemde landen een nieuwe organisatie moeten oprichten. Een die de prioriteiten wel op een rij heeft staan.

Ten tweede heeft de NAVO een herstructurering nodig. Het Warschaupact is opgeheven, maar de NAVO bestaat nog steeds. Een nieuw bondgenootschap, zonder Turkije en zonder Amerikaanse dominantie maar met meer samenwerking met de Russische Federatie is noodzakelijk in een wereld waar veranderingen zo snel gaan dat een nieuw militair Westers stabiliteitspact een bittere noodzaak is.

Ten derde de EU. De EU heeft een radicale revisie nodig. Geen unie van insluiting, maar juist een unie van uitsluiting. Het fort Europa mag van wat mij betreft een realiteit worden. Een kleinere unie is een gezondere unie. Het Europees parlement moet worden opgeheven. De landen van de Unie moeten terug naar soevereine natiestaten.

Voor Nederland geldt het volgende: geen kansloze immigranten meer. Iedere Nederlander zweert trouw aan de grondwet, bij overtreding volgt voor mensen met enkel een Nederlands paspoort gevangenisstraf, mensen met een dubbel paspoort uitzetting naar het land van het tweede paspoort. Illegalen worden linea recta naar het land van herkomst uitgezet. Volgens de minister-president zijn we in oorlog met de Islamitische Staat, volgens mij zijn we in oorlog met de islam die probeert het Westen om te vormen tot een islamitisch schemergebied. Een oorlog moet je winnen en om een oorlog te winnen zijn er radicale maatregelen nodig. Tijd voor een nieuw Westerse reveille.