dinsdag 15 december 2015

Het verlies van het Front National is een les voor Wilders

Je kan er lang of kort over zijn, maar het verlies van het Front National heeft te maken met het feit dat Marine Le Pen niet voldoende kon overtuigen en dat het Front National door gebrek aan politieke medestanders in de tweede ronde tot rol in de politieke coulissen werd gedegradeerd.


Door de verschillende electorale systemen in Europese landen is het noodzakelijk voor politieke partijen om coalities te smeden. Daar kan je tegen ageren tot je een ons weegt, uit woede je speelgoed uit de kinderwagen gooien en roepen dat het allemaal oneerlijk is, feit blijft dat je er als politieke partij mee te maken hebt.

Om je verkiezingsprogramma volledig door te willen doorvoeren heb je dus een absolute meerderheid nodig in de Tweede- maar ook in de Eerste Kamer, dat was inderdaad een open deur. Nog een open deur is, dat coalitievorming in Nederland onvermijdelijk is om in ieder geval een gedeelte van je verkiezingsprogramma waar te kunnen maken en daarvoor heb je politieke vrienden nodig.

Met de PVV van Geert Wilders gaat het meer dan voorspoedig. Soeverein in de peilingen en politicus van het jaar 2015, een geweldige prestatie. Toch leert de verkiezingen in Frankrijk dat populariteit en een goed resultaat niet automatisch leidt tot succes. En daar kan Geert Wilders van leren en is het handig wanneer Wilders begint met het smeden van coalities en het binnenhalen van politiek vrienden.

Met de huidige peilingen is een PVV-CDA-VVD kabinet mogelijk. 78 zetels. Dat is een meerderheid, maar een krappe meerderheid, zeker gezien de wispelturige achterban van het CDA, dat als kingmaker in deze coalitie een rol zal spelen. Een PVV-CDA-VVD-SGP kabinet met 81 zetels geniet dan ook mijn voorkeur om de dissidentenfactor van het CDA uit te schakelen.

De vraag is dus of Geert Wilders het CDA in de toekomst kan overhalen om plaats te nemen in Wilders-1. Vooralsnog niet, daar Wilders goed is in aanvallen, maar slecht is in coalities. Verder is er een kans dat het CDA niet weer met een trauma wil worden opgescheept dat de gedoogconstructie met de PVV bij het CDA heeft bewerkstelligt.

Er bestaat een daarom een gerede kans dat de PVV in 2017 de grootste wordt, maar niet zal regeren. Dat is overigens niet de eerste keer dat zoiets kan gebeuren. In 1948, 1966,1971 en 1977 zijn er eerder grootste partijen geweest die in de oppositiebanken terecht kwamen.

Wil Wilders-1 een realiteit worden dan zal er water bij de wijn moeten worden gedaan en moeten er politieke vriendschappen worden gesloten. Wilders' zijn opmerkingen over een nepparlement en het schofferen van de SGP inzake christelijke waarden maakt vriendschappen verre van mogelijk. Isolement in de politiek spelen UKIP, Front National en de PVV parten.  Regeren is vooruitzien, maar regeren is ook kunnen inbinden.