maandag 7 december 2015

De pathetische defensiebegroting van Nederland

Sinds jaar en dag hamer ik op de deplorabele staat van onze Krijgsmacht. Dat bracht ik onder de aandacht in mijn tijd bij De Dagelijkse Standaard, bij Columnisten.eu, op deze site en laatstleden stipte ik het nog aan in een artikel over Rusland op OpinieZ.


Bij het grosso modo van de Nederlandse politieke partijen was een pleidooi voor meer geld naar de Krijgsmacht tegen dovemansoren gericht, omdat de kerntaak veiligheid voor de meeste partijen niet sexy genoeg is. Dat klopt inderdaad, want de Krijgsmacht moet ook niet sexy zijn, maar een vechtmachine die ontzag inboezemt en gezag uitstraalt. Voor mij persoonlijk waren de dieptepunten het debacle in Srebrenica waar politiek Den Haag bewust de krijgsmacht onderwapend op pad stuurde met alle desastreuze gevolgen van dien. Met de verdere feminisering van onze samenleving was een tweede dieptepunt de opleidingsmissie in Kunduz. Militairen zijn er om te vechten. Het is de punt van de speer. Militairen zijn er niet om ontwikkelingshulp te bieden, daar zijn andere organisaties voor. In Nederland echter is er een ongezonde grens overschreden en wordt de krijgsmacht als verlengstuk voor ontwikkelingshulp gebruikt.

Zegge en schrijven is er een partij geweest die consequent voor meer geld voor defensie bliefde en deze partij is de SGP. Naast de SGP is er nu Voor Nederland dat structureel meer geld voor de Krijgsmacht wil en ook bij het CDA zijn de schellen van de ogen gevallen en wil deze partij bij name van defensiewoordvoerder Raymond Knops structureel meer geld voor onze veiligheid.

Hoe desastreus de situatie bij defensie beschrijft Knops in dit artikel:
De economische crisis is voorbij, maar voor Defensie nog lang niet. Het kabinet heeft te veel bezuinigd, en doet nu te weinig en te laat. Rutte en Hennis beloofden een trendbreuk. Het kabinet beloofde op de NAVO-top in Wales in tien jaar tijd de defensie-uitgaven te laten groeien in de richting van de NAVO-norm van 2% BBP. De werkelijkheid is dat ze vorig jaar gedaald zijn als percentage van het BBP, en op een te laag peil blijven steken. Beloften zijn niet waargemaakt.
Het geld wat door dit VVD-PvdA kabinet "extra" naar defensie gaat is geen verbetering, maar bedoeld om de gaten in een verdere tanende begroting te dichten. De gevolgen van dit wanbeleid is ten hemel schreiend:
Nederland beschikt ondertussen over de kleinste krijgsmacht met het laagste budget ooit. De kleinste van heel Europa, afgemeten naar inwonertal. Bovendien is onze krijgsmacht nog nooit zo weinig inzetbaar geweest als nu. Materieel staat stil en oefeningen worden afgeblazen. Sommige soorten munitie zijn gewoon op. Bij alle krijgsmachtonderdelen is van alles te kort, of te weinig. Er wordt te veel gevraagd van te weinig mensen, en de krijgsmacht kraakt in z'n voegen.
Structureel geld voor onze veiligheid is een must om onze vrijheid te waarborgen. De Krijgsmacht moet meer geld krijgen, maar ook onze inlichtingendiensten en politie behoren weer op orde te worden gebracht. Het CDA heeft er mijns inziens goed aan gedaan om tegen een defensiebegroting te stemmen die niet structureel onze veiligheid verbetert.