zondag 8 november 2015

Is er nog winst voor de PVV te behalen?

Gefeliciteerd PVV en Geert Wilders voor het behalen van 38 virtuele zetels. Een fantastisch resultaat. Dat moet gezegd. De PVV is slim bezig door het "verzet" tegen de AZC's te organiseren, de bevolking op te zoeken en flink aanwezig te zijn op sociale media. Andere partijen hebben het nakijken of snappen niet hoe ze de bevolking naar zich toe weten te trekken. Daar waar Geert Wilders naar bijeenkomsten gaat waar AZC's gepland zijn, doen Kamerleden van andere fracties een werkbezoekje aan een AZC of gaan naar het buitenland om daar de situatie in ogenschouw te nemen.


Geachte Kamerleden met een werkbezoekje aan, of een buitenlandse reis blijft u op achterstand staan ten opzichte van de PVV, daar de PVV het geluid onder de Nederlandse bevolking vertaalt. En de Nederlandse bevolking geachte Kamerleden bestaat niet uit de Haagse Kaasstolp of de grachtengordel hoe graag u, de elite en de elitaire media dat ook willen geloven.

De groei van de PVV komt van de linker- en de rechterkant van het politieke spectrum. VVD'ers die zich niet meer herkennen in het linkse weg-met-ons beleid van Rutte en Zijlstra. Ja, ook Zijlstra, daar deze wel mooie woorden heeft die absoluut niet worden ondersteund met wat voor daadkracht dan ook en aan de andere kant de SP-achterban die zich niet kunnen herkennen is een socialistisch beleid die het niet opneemt voor de eigen arbeiders. "Eigen arbeiders eerst" bij de SP zou weer stemmenwinst opleveren.

Nu is de vraag is er nog groei mogelijk voor de PVV. Het simpele antwoord is: Ja. Wanneer andere partijen blijven mitsen en maren in de immigrantencrisis en de EU slaafs blijven volgen met vluchtelingenquota zal de PVV blijven groeien, niet hard meer maar een zeteltje hier en daar is iedere keer weer mooi meegenomen. De enige oppositie die de PVV nog te verduren krijgt is die van het CDA, niet van D66 die, naar het zich laat aanzien, alleen drijft op wat de PVV doet en dat wordt langzamerhand een zielige vertoning.

Het CDA daarentegen is met Sybrand Buma goed bezig. Bij een vorig asieldebat, ik ben de tel kwijtgeraakt, wist Buma Wilders redelijk klem te zetten met de opmerking dat de PVV instemde voor een wet die grote asielzoekerscentra mogelijk maakt. Toch zit er ook voor het CDA een adder onder het gras. Het CDA is groot in de provincie met een redelijk trouwe achterban. Maar ook voor deze achterban zijn er grenzen aan rek van immigranten. Wanneer er meer grote AZC's in de provincie worden gebouwd en het CDA steunt keer op keer die besluitvorming, dan bestaat er een gerede kans dat ook de getrouwe CDA-achterban in verzet komt, geen gehoor vindt bij de eigen partij en vertwijfeld op zoek gaat naar een partij waar zij wel gehoor vinden. Ik hoef u niet uit te leggen welke partij dat zal zijn.