donderdag 22 oktober 2015

Zou het dan toch kloppen, van die eindtijd?

De eindtijd als onderwerp van deze opinie? Waarschijnlijk hebt u een WTF-momentje bij het lezen van de titel en het gevoel onmiddellijk af te haken en niet verder te lezen. Dat laat ik aan u, de lezer of aspirant-lezer zo u wilt. Het mooie van een opinie is, dat het een denkwijze is, een mening of een oordeel.


Nergens staat dat een opinie op feiten gebaseerd moet zijn. Dat is natuurlijk mooi meegenomen, maar is niet in steen gehouwen. En zoals u misschien wel weet, zijn politiek of religie explosieve onderwerpen sinds de mensheid bestaat. Een combinatie van beiden kan zo maarleiden tot een wereldoorlog.

Zelf ben ik een agnost. Ik ben geen bijbelgeleerde en ik begrijp dat er natuurlijk experts zullen zijn die grote gaten in mijn opinie kunnen en willen schieten. Prima natuurlijk, maar het blijft mijn zienswijze. A little learning is a dangerous thing, zei Alexander Pope (1688 - 1744) al.

Neem een onderwerp als het einde der tijden. De oorsprong van het eindtijd-concept, het einde der dagen ligt verscholen in het bijbelboek Numeri, vers 24:14 וְעַתָּה הִנְנִי הוֹלֵךְ לְעַמִּי לְכָה אִיעָצְךָ אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה הָעָם הַזֶּה לְעַמְּךָ בְּאַחֲרִית הַיָּמִים: En nu, zie, ik ga tot mijn volk; kom, ik zal u raad geven, en zeggen wat dit volk uw volk doen zal in de laatste dagen.

Welkom Maschiach (Messias)! De eerste mens in de Thora is Adam. Volgens de Kabbala is in hem de komst van Moschiach al ingebrepen. Adam schrijf je als Alef Dalet Mem in het Hebreeuws. Letters die staan voor Adam, David en Maschiach. De Mashiach komt voort uit het huis van David en is dus al voorspeld in de naam van de eerste mens ooit. Of je het nu gelooft of niet, het zit goed in elkaar.

Nu is het interessante dat alle drie belangrijkste monotheïstische Godsdiensten de eindtijd als concept uitdragen, maar met verschillen in de uiteindelijke uitkomst. Wat er wel overeenkomt, is dat er aan de tijd van vrede een tijd van oorlog, geweld en andere rampspoed vooraf gaat.

Het christendom kent natuurlijk de Apocalyps dat wordt beschreven in Openbaringen, maar in een van de eerste Bijbelboeken Mattheus is er al een duidelijke verwijzing naar de eindtijd te vinden:

En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet.
Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentien, en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten.

Het Judaïsme heb ik eerder aangehaald en de Talmoed beschrijft dat de periode direct voorafgaand aan de komst van de Messias als een periode van verschrikking en onrust. Er zal een wereldwijde recessie zijn en overheden zullen worden gecontroleerd door despoten. Het is tijdens deze onrust dat de Messias zal komen.

Ook in de islam is er een rotsvast geloof in het einde der tijden: Veel van de profetieën beschreven in de Koran hebben een griezelige gelijkenis met de gebeurtenissen in de nabije verleden en in de hedendaagse globale rampen, wereldwijde oorlogen, wereldwijde ziektes en zelfs met de continue onrust in het Midden-Oosten.

Natuurlijk kan bovengenoemde op meerdere tijdsvakken in de geschiedenis betrekking hebben, dat is mij ook wel duidelijk, toch heb ik zelf een knagend gevoel van: stel je voor dat.

We leven in interessante tijden, messiaanse tijden zo u wilt.