woensdag 2 september 2015

VVD wil Schengen niet opzeggen, speelt met uw veiligheid

Woensdag was het Algemeen Overleg inzake veiligheid en terrorisme. Dit naar aanleiding van de verijdelde aanslag op de Thalys door een Marokkaan die gelukkig door Amerikanen en een Brit tegengehouden kon worden. 


Volgens de VVD is het bewaken van eigen grenzen een stap terug. De veiligheid van de Nederlandse burger wordt daarmee door de VVD ondergeschikt gemaakt aan het waanidee van een Verenigd Europa, met een waarschijnlijke koppeling aan de banencarrousel binnen de EU waar de VVD ook graag gebruik van wil blijven maken.

VNL, bij monde van Louis Bontes, daarentegen is realistisch:
Voorzitter, dat het kabinet, zelfs na de Thalys-aanslag, blijft vasthouden aan Schengen en het opengrenzenbeleid is naïef en levensgevaarlijk. Er worden, omwille van de wensdroom van sommigen van een Europese superstaat, spelletjes gespeeld met de nationale veiligheid.
Ook de SGP komt met een realistische inbreng in het veiligheidsdebat.

Overleg veiligheid & terrorisme: gezien terreur islamitische ideologieën is 't naïef ogen te sluiten ogen voor 'clash of civilisations'

Dit kabinet van PvdA en VVD doet echter weinig tot niets en blijft als een konijntje in het licht naar Brussel kijken, waarvan zoals wij weten niets goed van is te verwachten, daar het lijkt of Brussel liever heeft dat het qua veiligheid veel slechter gaat binnen de EU om de eigen dictatoriale agenda door te drukken.

 Brussel heeft een verlammende werking op het actief bestrijden van terreur, zeker daar de PvdA en VVD de eigen banencarrousel belangrijker vindt dan uw veiligheid. Het controleren van grenzen is een logische eerste stap in het gevecht tegen de islamitische terroristen. Jammer dat VVD en PvdA het eigenbelang prefereren boven onze eigen nationale veiligheid.