zaterdag 4 juli 2015

Erdoganturken, Kuzu en Öztürk, snappen de Westerse democratie niet

De Tweede Kamer heeft op 2 juli 2015 een motie van het CDA-Kamerlid Peter Heerma aangenomen om partijen te verbieden die de democratische rechtsorde omver willen werpen.De motie luidt als volgt:
overwegende, dat er in een weerbare democratie geen ruimte is voor groeperingen die de democratische rechtsorde misbruiken om deze rechtsorde omver te werpen en af te schaffen;

overwegende dat hiervan onder meer sprake is wanneer groeperingen de sharia zouden bepleiten;

overwegende, dat ook het Europees hof voor de Rechten van de Mens stelt dat de sharia inherent strijdig is met het EVRM; verzoekt de regering voorstellen te doen om groeperingen wiens doelstellingen onvermijdelijk leiden tot het terzijde schuiven van onze democratische rechtsorde te kunnen verbieden; en gaat over tot de orde van de dag.

Pieter Heerma Dijkgraaf Potters

Deze motie was tegen het zere been van de islamfundies , Kuzu en Öztürk die vervolgens met een tegenmotie met als doel de democratie te ondermijnen:

MOTIE VAN HET LID KUZU
Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 261
Voorgesteld
 De Kamer,
gehoord de beraadslaging, constaterende dat de discussie over de aanpak van antidemocratische groeperingen de islamofobie en moslimhaat in onze samenleving verder vergroot, constaterende dat er met de PVV en de SGP mogelijk al twee antidemocratische groeperingen in het Nederlandse parlement zitten, verzoekt de regering een onafhankelijk bureau zorgvuldig en principieel te laten onderzoeken in hoeverre de partijstandpunten en uitspraken van de PVV en van de SGP strijdig zijn met onze rechtsstaat en/of de grondrechten in onze grondwet, en gaat over tot de orde van de dag. Kuzu

Ik zou shariapartij Denk en andere ondemocratische moslims oproepen een voorbeeld aan de familie Mannan te nemen.

De twaalfkoppige familie Mannan uit Luton is geëmigreerd van Luton (VK) naar de Islamitische Staat. In een verklaring schrijven zij onder meer:

Wij geven deze verklaring af om te bevestigen dat wij inderdaad in de Islamitische Staat zijn aangekomen. Een land dat bevrijdt is van door mensen gemaakte wetten en dat wordt geregeerd door de sharia, de volmaakte en rechtvaardige wetten van Allah, de geprezene.

Alle respect voor deze moslims die het niet meer konden leven in een, naar onze maatstaven, open en vrije democratie. Geen huilende moslims dus als Sharia4…. (zelf in te vullen) die trachten de democratische rechtsstaat omver te werpen, of provocerende salafisten in welke zelfverzonnen sharia enclave dan ook, nee doorpakmoslims die eindelijk begrijpen dat het Westen niet hun ding is.

Hulde dus voor de Mannan familie die er bewust voor kiest hun eigen religieuze vrijheid te vinden. Als Europese klaagmoslim zou ik mijn de ogen uit het hoofd schamen om nog steeds tussen die infidels te leven. Hup, koffers pakken en buren worden met Mannan’s voor 100% islam. Ramadan nog nooit zo makkelijk, hallal barbecues, segregatie zoals nog nooit gezien en je niet meer, als man hoeven op te winden bij het zien van een blote vrouwenenkel. Om de zoveel tijd vermaak wanneer er weer eens een homo van een dak wordt gegooid, of een ongelovige in de fik wordt gestoken, al met al vreugde en jolijt in de Islamitische Staat.

Dus ontevreden klaagmoslims, op naar de Islamitische Staat, of terug naar Turkije en Marokko met je dubbele paspoort.