maandag 15 juni 2015

Voor Nederland (VNL) is realistisch rechts

Voor Nederland heeft zaterdag 13 juni jl. haar eerste algemene ledenvergadering gehouden. Van de vijfhonderd leden waren er ongeveer honderdveertig komen opdagen. Geen slechte opkomst. Zelf was ik als lid aanwezig en ik ben blij dat ik gegaan ben.


Het mooie van een beginnende ledenpartij is dat deze eerste vergadering in uiterst informele sfeer werd gehouden en dat je de kans krijgt te spreken met het bestuur, de lijsttrekker en het hoofd van de adviescommissie.

De ALV begon om 10.00 en omdat ik uit Fryslân moest komen was ik ruimschoots op tijd vertrokken, want je weet nooit wat je tegenkomt in de grote stad. Ik was er reeds om 09.00 en met mij het Tweede Kamerlid Joram van Klaveren. Even voorgesteld en het klikte meteen, zeker nadat wij in de lift naar knop met de "K" van Kelder zochten, maar er achter kwamen dat we in Den Haag op de "S" van souterrain moesten drukken. Verdwalen in een lift zat er dus niet in en moeiteloos vonden we de zaal waar de eerste ALV van VNL gehouden zou worden.

De medewerkers van VNL waren al aanwezig en na de voorstelronde begonnen andere leden binnen te druppelen. Grappig is dat iedereen elkaar netjes gedag zei en zich aan elkaar voorstelden. Beschaafd alom, iets wat in het huidige verruwde Nederland helaas wat minder van toepassing lijkt.

Alle leden waren ruimschoots voor 10.00 binnen. Dat geeft maar weer aan dat het een gemotiveerde club is van doeners en van denkers. De aanwezige leden kunnen rustig betitelt worden als fatsoenlijk rechts, rustig rechts, of realistisch recht zo u wilt. Mensen ook uit alle gelederen van de maatschappij. Een breed draagvlak kan VNL niet ontzegt worden.

Joram van Klaveren gaf het startschot van de ALV en deed dat op professionele edoch relaxte wijze. We werden welkom geheten en de agendapunten werden doorgenomen. Joram van Klaveren gaf als eerste het woord aan bestuurslid Johan Driessen die het financiële jaarverslag besprak. Dat deed Johan Driessen met zoveel transparantie dat er maar een vraag werd gesteld en deze vraag met naar alle tevredenheid beantwoord. Door die transparantie werd er meteen tijd ingehaald en in plaats van een geplande pauze werd het nieuwe bestuurslid Laurence Stassen voorgesteld die eigenlijk geen verdere introductie nodig had. Laurence Stassen sprak met vuur en oprechte emotie over de mogol die EU heet. Met Laurence Stassen heeft VNL een schat van kennis binnengehaald op Europees vlak, maar ook op provinciaal vlak. Een bestuurlijke boost mij dunkt.

Na Laurence Stassen voerde David Pinto het woord die de nieuwe voorzitter van de Raad van Advies wordt. Professor Dokter David Pinto sprak met verve over integratie en dat Nederland moet ophouden om allochtonen te knuffelen. En gelooft u mij, als Joods Marokkaanse Nederlander weet David Pinto waar hij over praat. Hem bestrijden zal een klus worden voor links knuffelend Nederland. Israël is een ander punt dat David Pinto aan het hart ligt en dat was duidelijk merkbaar in zijn toespraak.

Last but not least was het de beurt aan Bram Moszkowicz. De nieuwe lijsttrekker was in zijn element, als een vis in het water. Met scherpte en met humor gaf hij zijn toespraak. Wanneer de twee zetels binnen zijn bij de komende verkiezingen kunnen politiek en politiek geïnteresseerd Nederland de veiligheidsgordel vastmaken, want met Bram Moszkowicz aan de interpellatiemicrofoon zal het nooit saai worden. Met zijn achtergrond om tot de kern van de zaak door te dringen zal menig minister peentjes zweten.

Ik ben lid van VNL geworden omdat de VVD te links is, de SGP te christelijk en de PVV te krampachtig. Na de eerste ALV ben ik blij dat ik lid ben van VNL. Realistisch rechts in een overwegend links landschap met een boodschap die logisch is. Logisch voor alle Nederlanders en logisch voor iedereen die Nederland een warm hart toedraagt. Nederland heeft Voor Nederland hard nodig, omdat gezond verstand ver te zoeken is in het huidige politieke landschap.

Voor Nederland is er voor Nederlanders. Wordt lid, het kost je maar 12 euro per jaar.