zondag 21 juni 2015

Peiling: Logische winst VNL

Het VNL-geluid leeft bij het Nederlandse electoraat. Dat is logisch, daar Voor Nederland een natuurlijke keuze is voor mensen die met beide benen op de grond staan en hun blik naar voren hebben gericht.

Geert Wilders beweert dat VNL een soort PVV-light is, echter niets is minder waar. Je kunt wel stellen dat de PVV het linkse broertje is van VNL. Er zijn overeenkomsten in het politieke DNA van beide partijen, maar dat hebben alle politieke partijen in Nederland. Neem de VVD die, door de regeringssamenstelling, de rechterflank vormt van de PvdA en de PvdA die moeiteloos als linkerflank van de VVD kan worden benoemd. Of neem D66 en GroenLinks. Elkaars spiegelbeeld wanneer je van lachspiegels houdt.


De PVV is dan ook het linkse broertje van VNL. Mensen krijgen dat meer en meer in de gaten en kiezen met hun gezonde verstand liever voor een ledenpartij, dan voor de one-man show die Geert Wilders heet. De logica en het gezonde verstand van VNL vertaalt zich in de speerpunten van deze nieuwe politieke partij. Een van die speerpunten neem ik graag even met u door, omdat u dan kunt ontdekken dat het zo logisch is, dit speerpunt is Veiligheid.

VNL schrijft:
De visie van Ronald Reagan op defensie, waardoor de Koude Oorlog eindigde, is nog net zo actueel als toen: vrede door kracht – vrede gebaseerd op vrijheid en de wil om die te verdedigen. Die visie onderschrijven wij. Mondiale spanningen zoals het toenemend jihadisme vragen om een stevig defensie-, veiligheids- en inlichtingenbeleid. Wij willen dat Nederland zich houdt aan de NAVO-afspraak om minstens 2 procent van het nationaal inkomen te besteden aan defensie. Daarom investeren wij 5 miljard extra in onze krijgsmacht

Daar waar de linkse PVV op veiligheid bezuinigd, gaat VNL een grote investering in veiligheid niet uit de weg. Een meer dan terechte keuze. Wanneer je vrede wilt, bereid je dan voor op oorlog. Een injectie in defensie waarborgt tevens de eigen soevereiniteit. De zetelwinst van VNL is daarom ook een logische winst. Nederland wordt langzamerhand wakker uit de door links geïnitieerde winterslaap. De VVD is ernstig verlinkst en VVD-slogans bij de komende verkiezingscampagne zullen overkomen als holle retoriek daar deze plucheplakkers hun standpunten sneller laten vallen dan een kok die een gloeiend hete pan oppakt.  De PVV loopt op sociaaleconomisch vlak hand in hand met de SP en de rechtse SGP is vaak geen alternatief omdat het sektarische karakter van deze partij klassiek liberalen tegen de borst stuit.

VNL is daarom ook het logische rechtse alternatief voor veel VVD'ers, PVV'ers, SGP'ers en zelfs CDA'ers. Voor veel kiezers is VNL de veilige ideologische thuishaven. Een warme deken aan klassiek liberale denkbeelden.

VNL: geen nep, geen namaak, maar origineel rechts.