woensdag 27 mei 2015

Profileren redt levens

Asynchrone oorlogsvoering of terrorisme heeft als vervelende bijkomstigheid het aantal burgerslachtoffers. Burgerslachtoffers gemaakt door terroristen of burgerslachtoffers gemaakt om terreur te bestrijden.

In vroeger tijden waren oorlogen redelijk overzichtelijk. Strijdende partijen droegen uniformen die van elkaar verschilden of reden rond in voertuigen die aan partijen gebonden waren. Zag je als soldaat iemand met een uniform van de andere partij, dan haalde je de trekker over en klaar was Clara. Duidelijk verhaal.


Met terroristen is dat dus een ander verhaal. Deze “helden” hebben de onhebbelijke gewoonte zich achter, of tussen de burgerbevolking te verschuilen gehuld in dezelfde kleding. Terroristen draaien hun hand er niet voor om kinderen in te zetten hun doel te bereiken en gebruiken civiele infrastructuur om hun wapens af te vuren. Deze terroristen zijn uit te schakelen, dat is het probleem niet, het probleem is dat de uitschakelende partij er niet aan ontkomt burgerslachtoffers te maken. Een vervelende bijkomstigheid in de strijd tegen terrorisme. Voordeel is dat deze terroristen zich in duidelijk definieerbare doelgebieden bevinden en daarom makkelijker te vernietigen zijn.

Een groter probleem zijn terroristen die tussen ons in wonen. We weten tot welke religieuze groep ze behoren, maar durven niet te hard op te treden, bang als we zijn om beschuldigd te worden van profilering. Dat is een frame bedacht om iedereen die voor profilering is weg te zetten als racist. Ik ben voor profilering. Profilering redt mensenlevens. Wanneer je weet dat een bepaalde groep bepaalde mensen constant bezig zijn terreuraanslagen voor te bereiden, dan pak je die mensen binnen die groep aan, zeker daar vast staat dat deze groep zelf niet uit de school zal klappen. Wie niet horen wil, moet maar voelen luidt een Nederlands spreekwoord. De gemeenschap in kwestie is meerdere keren vriendelijk verzocht om personen aan te geven die zich bezig houden met terreur of in de schaduw van de terreur-periferie terroristen ondersteunen. De gemeenschap in kwestie is echter horende doof, sterker nog zij blijven predikers uitnodigen waarvan zij weten dat deze een boodschap hebben die indruist tegen de westerse normen en waarden.

Ik begrijp dan ook niet waarom deze antiwesterse gemeenschap verkiest in het Westen te blijven wonen en werken. Wanneer je zo een hekel hebt aan het land waarin je woont en wetten haat waar iedereen zich aan dient te houden, dan is het de hoogste tijd om gebruik te maken van een eventueel dubbel paspoort en te remigreren naar het land waar de waarden en normen gelden die beter aansluiten bij de emotie dat je leven beheerst. Blijf niet wonen in een land dat je wilt vernietigen en waar je burgerslachtoffers wilt maken.

Het wordt de hoogste tijd te gaan profileren en de mensen uit te filteren die slechte bedoelingen hebben. Neem hen het Nederlanderschap af en zet ze op een vliegtuig naar het land van het andere paspoort. Mensen mogen mij als racist neer zetten, het boeit mij niet. Liever dat, dan onherkenbaar verminkte dierbaren ergens van het asfalt of van een gevel schrapen.