maandag 11 mei 2015

Nederlandse regering gaat op Jodenjacht

Volgens moslims zijn zij de nieuwe Joden. Dat is een uitspraak die zij beter achterwege kunnen laten.
Een rechter verbood onlangs dat uitkeringen van Turkse en Marokkaanse weduwen niet mogen worden verlaagd. Deze Turken en Marokkanen zijn niet woonachtig in Nederland, maar in hun oorspronkelijke landen.


Voor Joden worden er door de Nederlandse overheid echter andere regels gehanteerd. Overlevenden van de Holocaust die in Israël wonen worden met 35% op hun uitkering gekort. Van 1.100 euro naar 740 euro in de maand. De misdaad die deze overlevenden hebben begaan is, dat zij verhuisd zijn naar de zogenaamde bezette gebieden.

De dappere Nederlandse overheid durft dus Joodse 80 plussers aan te pakken die Auschwitz, Bergen-Belsen, Sobibor of andere kampen hebben overleefd. In plaats die mensen met rust te laten en onbezorgd van hun oude dag te laten genieten gaat de Nederlandse overheid op Jodenjacht, net als veel ambtenaren uit vroegere tijden.