zondag 3 mei 2015

"Het Vrije Woord" is een loze kreet

Om en nabij 4/5 mei is er de jaarlijkse discussie om het vrije woord. Diezelfde terugkerende discussie die wordt gevoerd om het Koningshuis in april en Zwarte Piet het hele jaar door tegenwoordig.

Er worden podia georganiseerd met mensen die denken het vrije woord te vertegenwoordigen en individuen gebruiken de discussie om hun haat te spuien aangaande alles wat het niet aanstaat om een punt te maken of iets dergelijks. 

De discussie is een inhoudsloze, daar er een eenvoudige lakmoesproef is of je het vrije woord mag verdedigen.

Zeventig jaar geleden waren er mensen die het recht hebben verworven de term "het vrije woord" daadwerkelijk te gebruiken, dat zijn de mensen die hun leven hebben gegeven om het vrije woord te verdedigen tegen de tirannie van de Nazi's. Soldaten die hun leven hebben opgeofferd in anonieme landen in anonieme straten, stranden, huizen. Verzetsmensen die vanuit het Oranjehotel wachtten op hun executie. Mensen die er alles aan deden om de tiran te verslaan. Nederland heeft het aan deze helden, tot op de dag van vandaag, te danken dat we in relatieve vrijheid kunnen leven. Relatief inderdaad. Met de massale instroom van moslims in Nederland heeft de islam er voor gezorgd dat de zwaarbevochten vrijheid per dag erodeert. 

Grappen of tekeningen over Mohammed worden afgestraft met fatwa's en doodsbedreigingen en in vele gevallen de dood zelf. Jihadisten die als sonderkommando's hun perverse idee van religie omzetten in dood en verderf. Imams die als een moderne Goebbels hun haat voor het Westen weten om te zetten in geweld. Mohammedanen die het vrije woord misbruiken om andersdenkenden te ridiculiseren en daarmee als bruinhemden aanzetten tot geweld tegen deze minderheden. 

Mensen die vandaag de dag "Het Vrije Woord" willen gebruiken moeten er voor zorg dragen dat de nieuwe nazi's worden bestreden. Wanneer je als zogenaamde vertegenwoordigers van het vrije woord niets durft te zeggen, of grappen durft te maken over de islam, zeg dan helemaal niets, je maakt jezelf alleen maar belachelijk en schoffeert de echte helden van 70 jaar geleden die wel een vuist durfden te maken tegen een haat-ideologie.