dinsdag 21 april 2015

Bram Moszkowicz is lijsttrekker voor VNL. Goede zaak?

Vandaag komt mijn club met de mededeling dat Bram Moszkowicz de nieuwe lijsttrekker voor VNL is. Bij dezen een hartelijk mazal tov Bram, tot 120 in goede gezondheid. Dat je VNL maar op de kaart mag zetten.

Moszkowicz is een publiekstrekker, dat is een zekerheid. Rap van tong, een goede media-uitstraling en hij ligt goed bij de kiezers. Dat is meteen de valkuil waar VNL voor moet waken. Te snelle groei is slecht voor een jonge partij. De gevleugelde term LPF-taferelen, die term wil je niet op je partij toepassen. Nu niet en in de toekomst niet. Het is daarom ook zo verschrikkelijk jammer dat Louis Bontes ermee ophoudt. Louis Bontes was voor mij de reden om, voor het eerst in mijn leven, lid te worden van een politieke partij. Een straight talker en streetfighter. Eigenschappen die Bontes uitstekend vertaalt naar zijn werk als volksvertegenwoordiger. Een man die met beide benen op de grond staat en voeling heeft met zijn achterban.

Louis Bontes sprak van botsende karakters en dat geloof ik graag, wat ik ook geloof en weet is dat Bontes en Moszkowicz als tegenpolen juist de balans in de partij kunnen houden. Een wisselwerkende corrigerende factor.

Met alleen een aansprekende lijsttrekker kom je er niet, dat toont de PVV aan. Zonder Wilders is de partij op sterven na dood. Dat zag je met de Provinciale Statenverkiezingen waar de achterban van de PVV het massaal liet afweten omdat ze niet op Wilders konden stemmen. Gelukkig is VNL een ledenpartij en ik hoop dan ook dat de leden, ondanks beperkte zeggenschap, ervoor kunnen zorg dragen dat de nieuwe partijvoorzitter een tegenwicht kan bieden aan Moszkowicz, dit om de nodige balans in de partij te behouden.

Met alleen jaknikkers om je heen zal de partij geen progressie kennen. Discussie is cruciaal om elkaar scherp te houden, elkaar te helpen, en de partij op het juiste spoor te houden.

Louis Bontes zal niet op zijn besluit terug komen, toch hoop ik dat hij als adviseur aan de partij verbonden zal blijven, daar Bram Moszkowicz en Louis Bontes zorgen voor de broodnodige balans, de jing en yang van VNL.

Ergo: Bram Moszkowicz is een goede versterking voor VNL. Het verlies van Louis Bontes voor de partij is een slechte zaak.