woensdag 18 maart 2015

Waarom Netanyahu gewonnen heeft

Shock horror in Brussel en Washington. Daar wordt nu gedacht: "Hoe is het mogelijk dat Netanyahu weer gewonnen heeft, terwijl wij progressieve elite met angst voor de eigen 5e colonne het Israëlische volk duidelijk gemaakt hebben om links te stemmen." En vergist u zich niet, indirect hebben Washington en Brussel, via niet-gouvernementele organisaties hebben Obama en de EU veel geld in de Israëlische verkiezingen gepompt om Netanyahu te laten vallen en Herzog in het zadel te helpen.


Via een copy van de "yes we can" strategie werd getracht een ander zogenaamd positief geluid in Israël te introduceren en het beleid van Netanyahu weg te zetten als oorlogszuchtig.

Brussel en Washington hebben spectaculair gefaald in hun streven deze boodschap uit te dragen. Maar waarom? In de meeste landen geldt: it is the economy stupid! Met andere woorden: mensen stemmen met hun portemonnee. In Israël is dat maar gedeeltelijk waar, natuurlijk willen mensen in voorspoed leven, echter in dat deel van de wereld heb je weinig aan voorspoed, wanneer je in een houten kist van het uitzicht geniet.

Veiligheid, verkwanseld door de Europeanen, is in Israël nog steeds de hoogste prioriteit. Israëliërs zijn slimme mensen en weten dat zij hun veiligheid niet kunnen laten afhangen van loze praatjes uit Brussel en Washington, daar de nationale belangen van de EU en de USA niet synchroon lopen aan die van Israël.

In Israël worden politieke ontwikkelingen op de voet gevolgd. Israëliërs zien dat hun land door de P5 + 1in de uitverkoop wordt gedaan. Een nucleair Iran is voor die club al een realiteit, niet voor Israël.
De leugen dat de wereldvrede uitbreekt wanneer er een Palestijnse Staat is, is een andere doorn in het oog voor veel Israëliërs. De terugtrekking uit Gaza toont aan dat dit een pertinente leugen is. Gaza is een broeinest van allerlei terroristische organisaties die onderling strijd hebben, met een gemene deler: Drijf de Joden in de zee.

Een ander voorbeeld waarom Netanyahu is herkozen is het groeiende antisemitisme in Europa, dat alleen met de mond door de Europese landen wordt bestreden. In werkelijkheid wordt er door deze landen geen moer aan gedaan. Neem Nederland waar sinds een jaar of tien op scholen met veel islamitische leerlingen de Holocaust niet meer wordt onderwezen. Alle holle praatjes uit Den Haag ten spijt, maar er is werkelijk helemaal niets veranderd.

Het laatste voorbeeld om duidelijk te maken waarom Netanyahu is gekozen, is de constante stroom leugens gespuid door de media wanneer het om Israël gaat. Israëliërs snappen die leugens niet en snappen al helemaal niet waarom die leugens tot waarheid zijn verworden.

Veiligheid dus, veiligheid via een eigen Joodse Staat, veiligheid door niet meer afhankelijk te zijn van derden, veiligheid, veiligheid, veiligheid en soms wat economie.