donderdag 19 maart 2015

Politici kunnen kiezers niet meer motiveren

Over het verlies van de PVV door de teleurstellende opkomst van de PVV-stemmer is al een en ander geschreven. Samengevat: het boeide hen niet. Maar de Geert Wilders is niet de enige partijleider die zijn achterban niet weet te motiveren te gaan stemmen. Het aantal kiesgerechtigden die de gang naar de stembus maakten was 49%. Minder dan de helft van de kiesgerechtigde Nederlanders namen de moeite van hun democratisch recht gebruik te maken. In 2011 was het nog een schamele 55% nu dus zelfs nog minder.


Het is triest gesteld met het democratische gehalte van vele Nederlanders. Politiek boeit ze dus niet. De kortzichtige thuisblijvers mogen wel eens bij zichzelf te rade gaan waarom zij te lui, of te ongeïnteresseerd zijn om te gaan stemmen, maar ook alle politici mogen hard gaan nadenken waarom zij een meerderheid van de kiesgerechtigde Nederlanders niet weten te bereiken.

Politici inspireren niet meer door hun technocratische verhalen die het leuk doen onder de Haagse kaasstolp, maar die vele Nederlanders niet weten te raken. Nu pleit ik niet voor de debilielisering van de politiek waar politici hun achterban en anderen toespreken alsof ze voor een kleuterklas staan, zeker niet. Waar ik wel voor pleit is passie en inlevingsvermogen in het electoraat.

Neem een communicatiemiddel als twitter. Tijdens verkiezingen komen er Kamerleden uit de twitterkast die je de rest van het jaar niet ziet. Waarom hoor je die Volksvertegenwoordigers alleen met verkiezingen? Is hun achterban de rest van de tijd niet interessant genoeg om in te lichten?

Richard de Mos zei eens de Straat naar de Staat te brengen, want wie weet het beter dan de burger.

De Mos ramde de spijker daar vol op zijn kop. Het is jammer dat politici niet willen leren van hun fouten door de burger van de politiek te vervreemden. Het is jammer dat de kiesgerechtigden hun recht niet gebruiken om die politici die vervreemden de straat weer op te gooien.

Arm Nederland.