woensdag 25 maart 2015

Sultan Erdogan voert acties tegen Koerden uit

De sultan Erdogan van het Neo-Ottomaanse rijk droomt van verloren tijden toen de Turken nog wat voorstelden in de wereld, dit tot frustratie van Erdogan die alles in zijn macht doet om dat glorieuze tijdperk te doen herleven. Erdogan speelt daarbij een gevaarlijk en dubbel spel om zijn doelstellingen te halen. Intern is hij bezig van Turkije te transformeren van een seculiere staat naar een islamitische variant, deze vertaalslag maakt het mogelijk dat Turkije een dubbelrol speelt wanneer het gaat om IS en de Koerden.


Turkije heeft aantoonbaar IS direct of indirect gesteund en Turkije heeft direct, of indirect de Koerden, die vechten voor hun leven, tegengewerkt.

Claudia Roth, vicevoorzitter van het Duitse Parlement sprak in oktober 2014 de volgende ware woorden:
Erdogan voert een troebel beleid wanneer het op Syrië aankomt, omdat het de Koerden wil verzwakken en het de Koerdische strijders wil vernietigen.
De PKK heeft te weinig mankracht om IS en Turkije tegelijkertijd te bestrijden. Erdogan weet dat en tracht nu met een militaire operatie de PKK-strijders, die het dus IS moeilijk maken, te elimineren.

Voor de islamist Erdogan is het een win/win. Zijn terreurbewind wordt in het door Turkije bezette Koerdistan met een militaire operatie versterkt en hij helpt IS door de druk op de ketel te verminderen.

De timing van dictator Erdogan is curieus. Juist op het moment dat de PKK de gewapende strijd tegen Turkije wil beëindigen zet Erdogan zijn troepen in de PKK-strijders te elimineren.

Acties van Turkije tegen Koerden zijn altijd buitenproportioneel geweest en buiten het licht van de internationale media gebleven, die zich het lot van de onderdrukte Koerden niet aantrekt. Daar moet verandering in komen. De Koerden vechten tegen het monster dat Islamitische Staat heet, moord door Erdogan op Koerden zal het Koerdische verzet niet helpen, maar IS wel.

Het is duidelijk aan welke kant Erdogan staat. Vraag voor het Westen is: welke maatregelen neemt het Westen de Turkse moordzucht in te dammen en welke maatregelen worden er genomen om Turkije als NATO-lid te royeren? Of is het Westen te laf om tegen Turkije op te treden.