vrijdag 20 maart 2015

Betrekkingen Binyamin Netanyahu en Barack Hussein Obama op een nieuw dieptepunt

Tijdens verkiezingen doen politici beloftes die ze, mits verkozen, nooit kunnen waarmaken.
De 1000 euro van Mark, de aow-leeftijd van Geert, een socialer Nederland van Diederik enz. enz.

Ook Bibi Netanyahu deed zo een verkiezingsbelofte. Hij beloofde in een interview dat onder zijn regering er nooit een zelfstandige Palestijnse Staat zou komen. Een realistische belofte, maar politiek niet handig met islam apologeten in het Witte Huis en Brussel.


Voor Barack Hussein Obama kwam deze uitspraak als een godsgeschenk. Eindelijk heeft Barack Hussein Obama een stok om Netanyahu mee te slaan en o jongens, wat hanteert Hussein die stok met plezier.

Donderdag jongstleden zinspeelde de woordvoerder voor het Witte Huis, John Earnest, op de praktische gevolgen van de uitspraak van Netanyahu. Het Witte Huis heeft aangekondigd hun diplomatieke steun aan Israël opnieuw te zullen beoordelen. Deze steun hield een veto in bij de Verenigde Naties wanneer het ging om stappen door anderen de Palestijnse fopstaat te promoten langs eenzijdige pro-Palestijnse lijnen. Earnest verklaarde dat, nu de kaarten anders liggen omdat Netanyahu heeft gezegd dat hij geen Palestijnse (terreur)staat zal toestaan, de VS geen gebruik zal maken van hun vetorecht om die (terreur)staat mogelijk te maken.

Netanyahu is al op zijn uitspraak teruggekomen, maar dat is voor Barack Hussein Obama zijn regering niet voldoende. "Wat gezegd is kan niet meer ongedaan worden gemaakt". Door deze uitspraak is het duidelijk dat de haat van Obama directe gevolgen heeft voor de veiligheid van Israël.

Toch zie ik voordelen in die Obama-haat. Israël (en dat propageer ik al jaren) heeft nu een uitgekiende kans zich los te maken van Amerikaanse wurggreep op- en afpersing van Israël.

Israël moet onafhankelijker van de Amerikanen opereren. Met deze Amerikaanse president wordt dat meer dan duidelijk. Het zou ook logisch zijn wanneer Israël dat doet. Een mooi voorbeeld zijn Egypte en Saoedi-Arabië die meer en meer de rug naar Amerika toekeren en daarmee de Amerikaanse invloed in het Midden-Oosten meer en meer nullificeert. Dan mogen de Amerikanen zaken doen met de terroristen in Teheran, want daar wordt Barack Hussein Obama heel blij van. Juist nu is het zaak dat Israël onder het Amerikaanse juk vandaan komt en zaken gaat doen met China, Rusland, India, Egypte en Saoedi-Arabië.

Wanneer de zogenaamde Amerikaanse bescherming wegvalt, is er nog minder reden het de Amerikanen naar de zin te maken. Dus Netanyahu pak je kans, blijf bij je woorden en laat Barack Hussein Obama verdwijnen in de schaduw van vergetelheid, net als Jimmy Carter.