maandag 9 februari 2015

Netanyahu strijdt voor uw vrijheid!

Er is veel te doen over de komende toespraak van de Israëlische premier Netanyahu en zijn toespraak in het Amerikaanse congres. De leider van de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, de Republikein John Boehner heeft de Israëlische premier uitgenodigd om op 3 maart in het congres een toespraak te houden over de Iraanse dreiging en de radicale islam. Volgens het Witte Huis is dat tegen het protocol in, maar Boehner wuift die kritiek weg met de mededeling dat congres het recht heeft om buitenlandse leiders uit te nodigen en aan te horen.


Begrijpelijk van Boehner dat hij dan Netanyahu uitnodigt. Van het Amerikaanse Buitenlandbeleid onder Obama en Kerry is weinig goeds te verwachten. Obama heeft zijn besluiteloosheid vertaald in een National Security Strategy die als uitgangspunt heeft "strategisch wachten" en minister van Buitenlandse Zaken John Kerry is door geleerden op het gebied van internationale betrekkingen uitgeroepen tot de minst efficiënte minister van Buitenlandse Zaken ooit. (een artikel dat door de Nederlandse media aan alle kanten gemist is). Met zulk gebrek aan daadkracht van zijn eigen President richt Boehner zich dan ook tot de specialist wanneer het aankomt op Iran en dreiging van de radicale islam, Benyamin Netanyahu.

Dat Netanyahu daarmee Obama schoffeert en meerdere democraten, dat is vervelend. Netanyahu echter riskeert de significante nevenschade omdat er geen ander alternatief is. De deal tussen de VS met Iran lijkt nabij en die deal houdt rekening met de belangen van de VS, maar niet met de belangen van Israël. Sterker nog, binnen de club van vijf plus een, zijn het uitgerekend de Europeanen die zeggen dat Amerika teveel aan Iran toegeeft!

Netanyahu is er om de belangen van de bewoners van Israël te beschermen en met een nucleair Iran wordt die bescherming ernstig gehinderd, dan wel onmogelijk gemaakt.

Netanyahu zal er ook zorg voor dragen dat ook het Westen wordt gewaarschuwd voor de gevaren van een nucleair Iran. We weten in het Westen wat het is om moslims met korte lontjes om ons heen te hebben. Moslims met kernwapens is van een geheel ander dreigingsniveau. Cartoontje tekenen waar Mohammedanen weer eens boos om worden kunnen worden, stopgezet door een Iran met kernwapens en de dreiging die daar vanuit gaat. Met Iraanse kernwapens wordt het vrije Westen gegijzeld door het islamitische gedachtegoed. Islamisering? You ain't seen nothing yet.

De toespraak van Netanyahu gaat niet alleen over de vrijheid van Israël, maar ook over uw vrijheid.