donderdag 8 januari 2015

Volgens de politiek is er geen oorlog met de islam

Politiek Den Haag buitelt bijkans over zichzelf heen door te melden dat Nederland niet in oorlog is met de islam. Alexander Pechtold, Bram van Ojik en Halbe Zijlstra heb ik dat zien beweren, waarschijnlijk zijn er nog meerdere te vinden die zeggen dat wij niet in oorlog zijn, want hé, we moeten het wel gezellig houden in Nederland. De boel bij elkaar houden 2.0.

De bewuste naïviteit van die uitspraak is een gevaarlijke
en toont aan dat sinds Hendrikus Colijn (ik verzoek den luisteraars dan ook om wanneer ze straks hunne legersteden opzoeken, even rustig te gaan slapen als ze dat ook andere nachten doen. Er is voorshands nog geen enkele reden om werkelijk ongerust te zijn) Nederlandse politici niets geleerd hebben van kortzichtige uitspraken gestoeld op electoraal gewin.

Het probleem doet zich voor dat wij niet in oorlog met de islam zijn, maar de islam wel met ons. Dat is de realiteit van vandaag en gisteren en van 1993. Het jaar dat de eerste aanslag met een vrachtwagen geladen met explosieven in een garage in het World Trade Center ontplofte.

Alexander, Bram en Halbe hebben naast electoraal belang een wanhopig romantische voorstelling oorlog. Eentje met echte oorlogsverklaringen, eentje waarin reservisten en masse worden opgeroepen om onder leiding van de koning in een glimmend harnas de vijand fier en koen tegemoet te treden.

Een electorale belang is om het volk simpelweg dom te houden. Het Nederlandse leger heeft eenvoudigweg de middelen niet langdurig ingezet te worden tegen een asynchrone oorlog die de oorlog tegen de islam is. Door jarenlange bezuinigingen op onze krijgsmacht en inlichtingendiensten is een Nederland een tandeloze tijger geworden. Maar ja, dat zullen bovengenoemde heren niet toegeven.

Een ander electoraal belang is de angst om de Nederlandse moslims te schofferen. En ja ik begrijp best dat het merendeel van de Nederlandse moslims geen gezeur willen, maar een normaal leven willen leiden die de Nederlandse democratie hen biedt, alles beter dan de tirannie in moslimlanden.
Door het beestje echter niet bij de naam te noemen is nadelig voor alle moslims in Nederland. Juist door de asynchrone oorlog te benoemen en uit te leggen is voor iedereen duidelijk waar hij of zij staat. Tenslotte zijn moslims zelf ook slachtoffer van hun "broeders en zusters" die in naam van Allah hun beestachtige werk doen slachtoffer. Het bewijs is de overleden agent Ahmed Merabet die zijn leven gaf voor de vrijheid van meningsuiting.

Ieder normaal denkend mens weet dus dat wij in oorlog zijn met de islam. Het probleem blijft dat politici dit weigeren te benoemen en dat daarom deze oorlog een eenzijdige oorlog is. De islamisten met een AK47 en het Westen met een pennetje, wanneer ik tegenover iemand met een AK47 sta heb ik liever een M16 in mijn handen, dan een pannetje en een valse belofte van de politiek dat er geen oorlog met de islam is.