donderdag 15 januari 2015

Politici geven geen moer om uw veiligheid

Gisteren en een beetje vandaag debatteerde de Twee Kamer over de aanslag in Parijs. wat mij opviel waren de platitudes waarmee veel politici het debat aangingen. De olifant in de kast werd een beetje benoemd, niet door eigen heroïsch optreden, maar daar de uitspraken van Aboutaleb durfden enige politici het aan de taboenaam van de islam te murmelen. Wanneer Aboutaleb zijn mond had gehouden was er geen politicus op Wilders en van Klaveren geweest die de zogenaamde religie van de vrede had durven noemen.


Joram van Klaveren, als aanvrager van het debat hield een vlammend betoog, maar werd niet geïnterrumpeerd door mede Kamerleden en toen wist ik al dat dit debat niet over uw veiligheid zou gaan maar over de komende verkiezingen en Wilders.

Het gelijk kreeg ik meer dan aan mijn zijde. Diederik Samsom, Alexander Pechtold. Marianne Thieme, Sybrand Buma, Bram van Ojik probeerden allemaal Wilders onderuit te halen voor eigen politiek gewin bij de komende verkiezingen.

Dit verhaal kan ik verder onderstrepen door u mede te delen dat hun eigen inbreng, een inbreng was van het pre-Fortuyn tijdperk. Lafjes, slap en vlees noch vis. Wanneer debatgemist het behaagt het debat op de site te zetten kunt u zelf even rustig terugkijken.

Wilders, Van Klaveren, Roemer, Slob en van der Staaij waren de enigen die het echt over onze veiligheid hadden. Andere fractievoorzitters dachten aan zetelwinst. Perfide, wanneer men bedenkt hoe ernstig de situatie is.

Ook dit kabinet gaf niet thuis om maatregelen te treffen uw veiligheid te vergroten. Het kabinet neemt aan als-het-kalf-verdronken-is-dempt-men-de-put houding aan. Geen geld naar de AIVD, die al kapot bezuinigd is, maar monitoren en indien er sprake is van verhoogde dreiging kijken we wel verder zei de minister-president. Met andere woorden: pas als er bloed door de Nederlandse straten vloeit is dit kabinet en Diederik Samsom, Alexander Pechtold. Marianne Thieme, Sybrand Buma, Bram van Ojik voornemens om de veiligheidssituatie opnieuw te beschouwen, maar alleen wanneer Wilders er niet beter van wordt.

Deze politici gaan over de lijken van uw naasten, buren en vrienden.

De motie die ik zou indienen is als volgt;

Gehoord de beraadslaging

Overwegend dat PvdA, VVD, D66, Partij voor de Dieren, CDA en GroenLinks het niet uitmaakt dat uw veiligheid in het geding is;

Overwegend dat PvdA, VVD, D66, Partij voor de Dieren, CDA en GroenLinks banger zijn voor Wilders dan voor moorddadige islamisten;

Overwegend dat PvdA, VVD, D66, Partij voor de Dieren, CDA en GroenLinks liever mijn bloed door de straten ziet vloeien dan adequate maatregelen te nemen;

verzoekt het kabinet en eerder genoemde politici een drietal zaken in overweging te nemen, namelijk;

  1. Hun lafheid te laten varen en voor onze veiligheid te strijden
  2. Hun opportunisme in te ruilen voor realisme
  3. Hun bewuste onvermogen de olifant in de kast niet te benoemen in te ruilen voor de ongemakkelijke waarheid

en gaat over tot de orde van de dag,

Voorzitter. Deze motie is voorgesteld door de leden van een meerderheid in Nederland.