zondag 18 januari 2015

Het verschil tussen anti-islam geweld en antisemitisch geweld

Disclaimer: al het geweld naar moslims die niets te maken hebben met aanslagen door andere moslims is walgelijk en dient keihard bestreden te worden. Volgens Tell Mama zijn er sinds de moord op 12 journalisten/cartoonisten, 4 Joden en 1 politievrouw 51 anti-islamitische incidenten in Frankrijk geweest.


Deze vormen van geweld zijn naar mijn idee een direct resultaat van de aanslagen op Franse doelen. De frustraties die voortvloeien uit deze aanslagen zorgen ervoor dat er gelegenheidsgeweld plaatsvindt tegen moslims en islamitische symbolen en gebedshuizen. Niet georganiseerde vormen van geweld. (voor moslims die nu het stoom uit de oren komt verwijs ik naar de disclaimer, ik praat geweld niet goed, probeer het alleen te verklaren en niet te goed te praten).

Anti-islam geweld komt mijn inziens dus voort uit reacties door islamisten op niet-moslims. Dit in tegenstelling van antisemitisch geweld dat sec voortkomt uit haat tegen Joden.

Het is een perversiteit een link te leggen tussen het doden van Joden en de situatie in Israël en de Palestijnen, dat doen mensen, maar zij leggen dan zelf een direct verband tussen antizionisme en antisemitisme. Iets dat deze mensen zelf bij hoog en bij laag ontkennen.

Het is echter niet uit te leggen. In Europa wonen meerdere antizionistische Joden, Joden die de staat Israël niet erkennen, een minderheid, maar zij zijn er wel degelijk. Het doden van deze Joden onder het voorwendsel dat het gebeurt wegens de behandeling van Palestijnen door Israël benadrukt mijn stelling alleen maar dat antisemitisch geweld gelinkt is aan antizionisme.

De islamisten die Joden doden, of andersoortig geweld plegen tegen Joden wil ik graag het volgende, maar door hen "vergeten" koranvers (leesbare link) voorhouden en u als lezer niet onthouden:
"O children of Israel, remember my favor which I bestowed upon you, and that I favored you above all creation." (Qur'an 2:47, 2:122).

Duidelijker dan de Koran kan ik het niet uitleggen. Zullen die jihadisten misschien jaloers zijn?