vrijdag 16 januari 2015

Het gelijk van Netanyahu. We zijn in oorlog met islamisten, niet met de islam

Hekel hangijzer voor velen: Israël. Toch kan je er rustig stellen dat juist Israël het voorbeeld is, hoe je de vrijheid van godsdienst scheidt van terreur uitgevoerd in naam van een godsdienst.


Het overgrote merendeel van de Israëlische Arabieren verkiest de Israëlische nationaliteit boven de Palestijnse, omdat zij weten dat hun vrijheden beter gewaarborgd zijn in Israël dan bij de Palestijnse Autoriteit.

Netanyahu sprak in de grote synagoge van Parijs dan ook ware woorden toen hij zei en herhaalde dat de islam het probleem niet is, maar wel de islamisten.
Nu kan je toch met geen enkele vorm van realiteitszin Netanyahu met Pechtold vergelijken en toch zeggen beiden zo'n beetje hetzelfde. Maak een scheiding tussen islam en islamisten. Dan houdt je discussie ook zuiver.

Niemand is dan ook bijvoorbeeld in oorlog met het christendom, of met het boeddhisme, dus vanuit die redenatie is in oorlog zijn met de islam kortzichtig. Niet kortzichtig is, dat het Westen in oorlog is met islamisten, daar deze jongens en meisjes een ietwat verwrongen wereldbeeld hebben, geïndoctrineerd als ze zijn als product van hun schaamtecultuur waarin het altijd de schuld van een ander is en zelfreflectie is als vloeken in de moskee. Het is dan ook pertinente onzin dat Nederlandse moslims zich moeten uitspreken tegen geweld dat niet door hun gepleegd is. Dat is zoiets als van alle Nederlanders verwachten zich uit te spreken tegen de moorden die Joram van der Sloot heeft begaan.

Israël dus als voorbeeld hoe het wel kan voor het Westen. Israël waar 12 sharia rechtbanken opereren onder de Israëlische wet. Israël waar moslims dienen binnen het Israëlische leger. Israël waarin een Arabier deel uitmaakt van het Israëlische Hoog Gerechtshof, enzovoort.

Natuurlijk zijn er problemen binnen Israël met discriminatie. maar dat is niet minder, of juist minder dan discriminatie in westerse landen of in Arabische landen van minderheden.

Toch laat Israël zien dat je en hard kunt optreden tegen islamistische terreur en aan de andere kant de vrijheden waarborgt voor islamieten binnen de Israëlische samenleving.

Israël is met recht het een baken van licht in deze donkere tijden.