donderdag 25 december 2014

Israël cruciaal voor het voortbestaan van de joods-christelijke beschaving

Dat de EU in haar bestaan bezig is met een zelfmoordmissie de haar joods-christelijke wortels te vernietigen is evident. Weg-met-ons viert hoogtij in links "intellectuele" kringen en de islam, die in tegenstrijd is met alles dat met vrijheid te maken heeft, krijgt ruim baan.

De islam staat voor vrede via onderwerping. De islam sec de religie van de vrede te noemen is buiten context. Die vrede verkrijgt een mens alleen wanneer men zich onderwerpt aan de wil Allah, aldus de uitleg van moslims zelf.


De islam dringt zich op aan de joods-christelijke beschaving met alle negatieve gevolgen van dien, tenminste voor de weldenkende mensen op deze wereld. De weg-met-onzers denken daar geheel anders over en faciliteren de islamitische vijfde colonne om hun idee van vrede en vrijheid aan ons op te dringen met het idee dat zij dan zullen overleven in een samenleving waar elementen van de sharia gemeengoed zullen zijn.

Neem Nederlandse feministen die hun hand er niet voor omdraaien de onderdrukking van vrouwen binnen de islam goed te praten.

Neem, in dit voorbeeld, Duitse socialisten die het een briljant idee vinden om islamitische liederen met kerst te zingen.

Neem een Jozias van Aartsen die het goedkeurt dat er demonstraties zijn waarin openlijk wordt opgeroepen tot het uitmoorden van Joden.

Neem een Ahmed Marcouch die voorstelt dat Nederlandse politieagenten Arabisch en Turks moeten leren (dat deze Turken en Marokkanen te lui zijn om na tig jaar de Nederlandse taal te beheersen daar hoor je weg-met-julliër Marcouch niet over).

Neem een Tweede Kamer waarin zo nodig een Koran aanwezig moest zijn (moest inderdaad, omdat door een slap verhaal de Bijbel en Koran uit de Kamer verdwijnen). Waarom de bijbel moet verdwijnen is mij een raadsel.

Linkse politici, de media en andere weg-met-onzers vinden alles wat de afbraak van de joods-christelijke beschaving bewerkstelligt geweldig in het kader dat iedereen gelijk kan zijn in hun multiculturele heilstaat.

Israël is hun dan ook een doorn in het oog. Israël houdt in hun pervers verwrongen denkbeeld hun vooruitgang tegen. Israël vecht namelijk voor de joods-christelijke beschaving waar de weg-met-onzers van walgen en die de weg-met-onzers verfoeien.

Israël is dan ook in hun ogen het land dat "wereldvrede" tegenhoudt. Wereldvrede gebaseerd op de islam waar vrede onderwerping betekent en vrijheid de vrijheid is van het niet kunnen kiezen.

Het fanatisme waarbij de weg-met-onzers pro-Israël strijders bevechten is dan ook tekenend. Deze pro-Israël strijders zijn een doorn in het oog, daar zij de joods-christelijke beschaving verdedigen en de multiculturele heilstaat niet voor waar aan willen nemen. De ware multiculturele gelovigen zullen er dan ook alles aan doen de verdedigers van de joods-christelijke beschaving te kleineren, te ridiculiseren en weg te zetten als gevaarlijke nationalisten en natuurlijk als racisten. Dat is het ultieme wapen van de weg-met-onzers.

Israël is dan ook in de frontlinie van onze vrijheid. Israël waar homo's gelijke rechten hebben, waar een glazen plafond voor vrouwen nooit bestaan heeft (hoi Golda Meïr), waar alle religies openlijk hun samenkomsten kunnen houden, waar shariarechtbanken binnen de Israëlische wet kunnen opereren. Israël: het enige land in het Midden-Oosten waar de christelijke gemeenschap gegroeid is, waar zij in de meeste moslimlanden worden uitgeroeid en waar de weg-met-onzers doodstil over zijn.
De strijd van Israël zich te handhaven is de strijd van de joods-christelijke beschaving zich te handhaven. Wanneer Israël verdwijnt, is dat het einde van de joods-christelijke beschaving in het Vrije Westen, dat dan niet meer vrij zal zijn in de vorm die wij nu kennen. De opkomst van de islamo-europese landen zal niet meer te stuiten zijn en een islamitische gordijn zal nederdalen over Europa.