woensdag 17 december 2014

De EU paait moslims met het legaliseren van Hamas

Europa is het enige continent ter wereld waar Hamas van de terreurlijst is afgehaald. Volgens het EU-hof gaat het om een *kuch* technisch verhaal en verandert er niets. Vreemd wanneer je bedenkt dat Hamas onmiddellijk de victorie kraaide bij het bekendmaken van de beslissing.

Het is ondertussen meer dan duidelijk dat er binnen de EU zoveel angst is voor de islamitische 5e colonne dat het gajes in Brussel hun ouders zouden laten onthoofden om zelf maar het vege lijf te redden in plaats van terug te slaan en die islamitische barbaren met Mohammed kennis te laten maken.

Israël is aan alle kanten het kind van de rekening van de laffe EU houding. Nu is dat het semi-legaliseren van Hamas, gisteren was dat het erkennen van fantasialand Palestina door het Europese Parlement en eergisteren was dat het erkennen van Palestina door meerdere laffe Europese landen, aangevoerd door Zweden dat de facto al deel uitmaakt van het islamitische kalifaat.


Europeanen bibberen zo hard voor de islam, dat Israël/Joden worden geslachtofferd voor eigen gewin. Wat dat betreft is het institutionele Europese antisemitisme nog steeds hardcore aanwezig, echter deze keer aangevuld met het sussen van vele booslims die iedere keer weer hun zin krijgen door een combinatie van agressie en slachtofferrol.

Het aanwakkerende antisemitisme in Europa zal verworden tot stormkracht door maatregelen als die van het EU hof, Europese Parlement en de Europese Commissie. Iedere maatregel die Israël verzwakt zal door moslims worden aangegrepen Europese Joden aan te vallen, daar er voor dit schuim der aarde geen verschil is tussen Joden en Israël.

Voor de EU is Joods bloed goedkoop. De Islam wint op alle fronten.

Minister-president Netanyahu verwoordt het vandaag als volgt:
"The friendship of the people of the United States of America stands in sharp contrast with what we see unfortunately in Europe. Today we witnessed staggering examples of European hypocrisy. In Geneva they call for the investigation of Israel for war crimes, while in Luxemburg the European court removed Hamas from the list of terrorist organizations, Hamas that has committed countless war crimes and countless terror acts. It seems that too many in Europe, on whose soil six million Jews were slaughtered, have learned nothing. But we in Israel, we've learned. We'll continue to defend our people and our state against the forces of terror and tyranny and hypocrisy."