vrijdag 21 november 2014

Rutte en Koenders verharden anti-Joods beleid

De eenzijdigheid inzake het Israëlisch-Palestijns conflict van Rutte 2 was al meer dan evident, maar met het vertrek van Timmermans en het aantreden van Koenders is de koers nog anti-Joodser geworden dan het geval was.

Wanneer Koenders zegt dat hij actief in Brussel wil lobbyen om joodse producten uit Samaria en Judea te boycotten en hij fantasialand Palestina zelfs wil erkennen voordat er een blijvende vrede is, toont dat alles over de ambities van dit kabinet. Het buitenlandbeleid waarvan Rutte zegt dat hij daarvan de regie in handen heeft, ergo de VVD'er Rutte gaat lachend mee met de anti-Joodse houding van de PvdA.


Het woord anti-Joods is een bewuste, daar Joden in Israël direct worden getroffen door het anti-joodse beleid van dit kabinet.

Dit beleid komt overigens niet uit de lucht vallen. Zoals ik al eerder heb geschreven worden Joden en Israël door moslims en daarmee de politiek een op een gekoppeld. Voor veel politici zijn moslims dankbaar stemvee dat ze binnenboord willen houden en met het vertrek van de twee Erdogan-turken uit de PvdA is het voor de PvdA zaak de overige moslims binnenboord te houden. De makkelijkste manier dit te bewerkstelligen is door een anti-Joodse koers te varen. Niet alleen de PvdA vaart deze pro-moslim-laten-we-ze-binnenboord-houden-door-anti-joods-te-zijn-koers. Ook D66, GroenLinks, SP, VVD (hoi Mark en Jozias) en de linkervleugel van het CDA maken dankbaar gebruik van de numbersgame.

De enige partijen die duidelijk stelling nemen tegen dit pro-moslim beleid zijn VNL, SGP en PVV.

De anti-Joodse houding van dit kabinet en de pro-moslim partijen zal nog verder verharden wanneer blijkt dat de Erdogan-turken Kuzu en Öztürk succesvol zijn. Anti-Joodse retoriek is een beproefd middel bepaalde mensen aan je te binden. Van extreem links via moslims naar extreem rechts. We aint seen nothing yet. Mark my words,