zondag 24 augustus 2014

Waar het Westen terugvecht, buigen de islamisten

Een sprankje hoop verlicht het ochtendgloren. Het vrije Westen dreigde en dreigt ten onder te gaan aan islamisten en hun linkse en policor handlangers, maar wat we afgelopen weken zagen is reden tot hoop. Zaak is echter wel het momentum vast de houden en de islamisten keer op keer in de verdediging te drukken.


Het is duidelijk dat bij die aanval op islamisten Nederland het niet van hun politici hoeven te hebben, bij de strijd tegen islamisten. Het feit dat 73% van de Nederlandse moslims ISIS direct of indirect steunde zal van invloed zijn op het Nederlandse kabinetsbeleid geen gedachtenpolitie te willen spelen.

Het verzet komt dus ook uit de door velen verfoeilijkste onderbuik van Nederland, dat zijn zeg maar de normale Nederlanders die niet in de grachtengordel, of in het Gooi, Wassenaar enz. wonen. Deze groep wordt door islamisten en hun linkse handlangers steevast weggezet als extreem-rechts, of nationalistisch. Er zullen ongetwijfeld extreem-rechtse elementen meelopen in demonstraties, maar het merendeel van de Nederlanders zijn de islam en hun islamisten meer dan zat en daarom is het verzet tegen deze islamisten met hun verderfelijke ideologie van de grond gekomen. Het resultaat van dat dit verzet was overduidelijk. Nederlandse moslims (die ISIS dus met 73% steunen) voelden de Nederlandse volkswoede over zich heen komen en haastten zich ISIS te veroordelen.

Nederlandse moskeeën roepen nu tegen ISIS te zijn, moslims in de Schilderswijk, die er eerst geen problemen mee hadden ISIS in hun wijk te hebben hebben er nu zorg voor gedragen dat die gasten in Antwerpen zitten.

Het zijn twee voorbeelden wat er kan gebeuren wanneer Nederland zich weerbaar opstelt tegen islamitische aanvallen op de Nederlandse rechtsstaat. Wat wel is gebleken is, dat het moet komen vanuit de basis en dat het niet zal komen vanuit het grootste deel van de politiek.

Op Kees van der Staaij, Geert Wilders en Louis Bontes na is er geen politicus die zijn handen wil branden aan het probleem van de islam en de islamisten. Burgerlijke ongehoorzaamheid is dan ook de weg voorwaarts in de strijd Nederland weer terug te winnen voor het vrije Westen, daar waar joods/christelijke waarden in vrijheid en harmonie kunnen samenleven met seculiere waarden,  is het islamistische geluid een dissonante en dient verwijderd te worden.