vrijdag 22 augustus 2014

Goede islamisten, slechte islamisten

U weet langzamerhand wel dat ik walg van islamisten en hun linkse handlangers. Die walging wordt met de dag groter en gevoed door eerdergenoemde groeperingen zelf.


Neem de onvoorstelbare hypocrisie van links inzake ISIS en Hamas. Wanneer je beide groeperingen naast elkaar legt dan komen de oorlogsmisdaden overeen.

Hamas vuurt raketten af op bevolkingscentra in Israël met als doel zoveel mogelijk burgerslachtoffers te maken. ISIS grossiert in het doden van burgers die niet hun idee van de islam aanhangen. Iets wat volgens links en andere policor wegkijkers steevast wordt aangeduid dat het niets met de islam te maken heeft, dat is dezelfde idiote bewering dat de SS niets met nazi's van doen hebben. Te krom om goed te praten en daarom recht voor links en policor grachtengordeltypes.

Want krom is recht bij die gasten. Neem de SP. De SP staat voor alles wat onrecht is, zeggen ze.
Die SP steunt de Koerden volop in hun strijd tegen ISIS. Nobel denkt u. Dat mag, maar vergeet een ding niet. Veel Koerdische groeperingen zijn Marxisten en de SP herbergt in hun partij Koerdische prominente partijleden, dus die strijd tegen onrecht is natuurlijk alleen oké wanneer de partijbelangen gediend zijn. Als de SP zo onvoorstelbaar rechtvaardig zou zijn, dan zouden zij Israël steunen in het zusje van ISIS, Hamas.

Dat gebeurt natuurlijk niet want Israël zijn kapitalisten en die moeten vernietigd worden, laat dat ook het doel zijn van Hamas. Een en een is SP in dit geval. Maar wat voor de SP geldt, geldt dus ook voor andere linkse partijen als PvdA, Groenlinks en D66

Voor links geldt dus dat Koerdische vrouwen en kinderen bescherming genieten van aanvallen door ISIS, maar dat Israëlische vrouwen en kinderen vermoord mogen worden, want als Israël zich, terecht verdedigt tegen aanvallen van het islamistische Hamas, dan gelden er plotseling geheel andere regels en worden door die partijen meer anti-Israëlische Kamervragen gesteld dan dat de VN aan anti-Israëlische moties kan fabriceren.

Vanmorgen plaatste ik een video over de IDF, waaruit maar weer eens blijkt dat het Israëlische leger morele standaarden hanteert waar de meeste legers een puntje aan kunnen zuigen.
Toch blijft er voor links een verschil tussen goede islamisten (Hamas) en slechte islamisten (ISIS),  dat is een dubieuze keuze vooral wanneer je nagaat dat beiden hetzelfde doel nastreven. Het stichten van een kalifaat. Daar waar ISIS zich richt op de stichting van een kalifaat door de hele wereld als vijand te verklaren, is Hamas slimmer. Zij richten zich in eerste instantie alleen op Israël, omdat zij weten dat er dan automatisch steun is van links en de meeste islamitische landen.

Hamas en Isis zijn verschillende bladen van dezelfde boom. Die realisatie echter kunnen de meeste mensen niet aan.