maandag 14 juli 2014

Joden sloegen terug bij het Pogrom in Parijs

Tijdens de "vredesdemonstratie" in Parijs tegen "de agressie" van Israël van afgelopen zondag was er een groep islamitische bruinhemden die zich losmaakten van de demonstratie om twee synagoges aan te vallen. Deze synagoges zaten vol met honderden joden die bezig waren met het avondgebed.


De aanwezige politie (vijf man) stelde niets voor, maar zij probeerden wel de islamitische bruinhemden tegen te houden, het probleem was dat zij met te weinig waren en dat versterking in geen velden of wegen te zien was. De islamieten met bloed in hun ogen schreeuwden hysterisch "dood aan de Joden, dood aan de Joden". Deze bruinhemden gooiden met alles wat los en vast zat naar de synagogen en de daarin gevangen Joden. Als het niet voor de Joodse verdedigingsorganisaties JDL, Beitar en SPCJ was geweest dan had deze Parijse Pogrom een heel andere uitkomst kunnen hebben dan de drie Joden die nu gewond raakten. De drie organisaties werkten nauw samen en voerden tegenaanvallen uit. Door deze organisatie's werd een moordpartij voorkomen. Toen er eindelijk versterkingen van de politie arriveerden konden de Joodse verdedigende clubs zich terugtrekken.

Het pogrom in Parijs toont aan dat Europese Joden niet op de lokale en nationale overheden hoeven te rekenen bescherming te bieden tegen de islamitische bruinhemden, iets dat een demonstratie in Frankfurt aantoonde waar luidsprekers van een politiewagen werd gebruikt om anti-Israëlische slogans te verspreiden.

In Malmö werden ramen ingegooid en een man belaagd omdat hij het waagde een Israëlische vlag in zijn raam te hangen.

Ook in Nederland hebben wij allen de islamitische bruinhemden aan het werk gezien tijden de gaza-demo in Den Haag. Hakenkruizen, de hitlergroet alles werd toegestaan door de organisatie en de politie. Goed, de politie vroeg slijmerig aan de organisatie of zij aub de in Nederland verboden hakenkruizen wilden weghalen, toen de organisatie daar eindelijk gehoor aan gaf werd de oproep beantwoord door de hitlergroet. De politie stond erbij en keer ernaar, maar greep natuurlijk niet in. De politie grijpt tegenwoordig alleen in zwakkeren in de samenleving aan te pakken die zij eigenlijk behoren te beschermen.

Ook VVD-burgemeester in oorlogstijd van Aartsen wast zijn handen in onschuld en mompelt iets over gedane zaken die geen keer geven.

Kunt u zich de politici nog herinneren die bij het zien van een prinsenvlag tijdens een PVV-demo schuimbekkend te hoop liepen tegen deze vorm van "nazisme"? Nou, diezelfde toentertijd schuimbekkende politici zijn bij de heil-hitler moslims doodstil en kijken weg bij het hakenkruis.

Voor Joods Nederland is het zaak zichzelf nog verder te organiseren in hun verdediging. Op politici als Rutte, Roemer, Pechtold, Samsom, Van Ojik hoeven Joden zich niet te verlaten voor hun eigen veiligheid. Parijs heeft laten zien dat Joden zichzelf met succes kunnen verdedigen. Een pogrom in wording in Den Haag toont aan dat de islamitische 5e colonne vrij spel heeft zijn bruinhemden los te kunnen laten en dat het geen strobreed in de weg wordt gelegd door de Nederlandse overheid.