donderdag 5 juni 2014

Aanslagen? Wanneer de Joden op zijn, zijn jullie aan de beurt

Toulouse, Brussel, Parijs. Steden waar Joden werden vermoord door moslims omdat ze Joods zijn. Antisemitisme met een dodelijke afloop. Goedpraters vermelden graag incidenten en de - o zo zielige -Palestijnen, maar antisemitisme is bon ton binnen de EU. De politiek is onwillig echte maatregelen tegen het uitdijende antisemitisme te nemen om de islamitische vijfde colonne vooral niet tegen het hoofd te stoten.


Joden uit heel Europa zullen meer en meer naar Israël emigreren om daar een veilig bestaan op te bouwen. Datzelfde Israël dat door de politiek correcten wordt verteld hoe zij hun veiligheid moeten inrichten en datzelfde Israël dat door antisemieten het bestaansrecht wordt ontkend. De ironie, Joden nicht erwunscht binnen Europa en voor Joden verboten binnen hun eigen staat. Daarmee is de agenda van de Israël-bashers, BDSsers en ander antisemitisch tuig feilloos blootgelegd. Voor hen geldt Endlösung 2.0.

Wat de wegkijkende Europese meerderheid van politiek correcten en ongeïnteresseerden niet in de gaten hebben is het feit dat wanneer de Joden op zijn anderen aan de beurt zijn. Die anderen zullen niet-gelovigen zijn. U dus. U die dit leest zal een legitiem doelwit zijn van de teruggekeerde Syrische moordenaars. Voor deze moordenaars geldt tenslotte dat zij een wereldkalifaat willen waarbij alle infidels of de dhimmiestatus hebben of zich bekeerd hebben tot de religie van de vrede.

Dus blijft u rustig wegkijken en goedpraten. Op een gegeven ogenblik bent u zelf aan de beurt. Dan zal er verbaasd gereageerd worden, want "ik was toch neutraal?" Iets met kalf en put. Een prettige dag verder en dommel rustig verder.