woensdag 26 maart 2014

Arabische Liga: Nooit erkenning van Israël als Joodse staat

Moslimstaten wereldwijd
Daar waar de Arabische Liga geen problemen heeft met islamitische staten als Afghanistan, Iran, Pakistan en anderen, heeft diezelfde Liga een groot probleem om dat kleine lapje grond in de Levant als Joodse Staat aan te merken.

Dat heeft waarschijnlijk te maken met de schandalige wijze waarop zij hun eigen Palestijnse onderdanen, of burgers behandelen. De landen van de Arabische Liga zijn de Palestijnen liever kwijt dan rijk.
Maar het heeft ook te maken met het islamitische concept Dar al-Islam en Dar al-Harb Fi'lan. Dar al-Islam is het huis van de Islam, of het huis van de onderwerping. Een gebied waar geleefd wordt volgens de Islam.

Dar al-Harb Fi'lan  is het huis van oorlog. Dat is volgens een overgrote meerderheid van de moslims het geval. De Arabische Liga volgt dat voorbeeld en weigert daarom Israël als Joodse staat te erkennen.

Het erkennen van Israël als Joodse Staat is voor de Arabieren gezichtsverlies.  de eer-en schaamtecultuur. De Arabische Liga is met het erkennen van Israël als Joodse Staat de Palestijnse pionnen kwijt en de Arabische Liga is met het erkennen van Israël als Joodse Staat zijn bestaansrecht kwijt, want dan heeft de Arabische Liga geen zondebok meer om hun complete falen aan op te hangen (denk bijvoorbeeld aan Syrië, waar de Arabische Liga onvoorstelbaar gefaald heeft).