zondag 23 maart 2014

Abbas gooit deur dicht naar vrede met Israël

Het vredesproces tussen Israël en de Palestijnen verwatert in hoog tempo en dat is de schuld van de Palestijnen.  Deze realisering is voor veel mensen waarschijnlijk schrikken, maar waar Israël onder minister-president Netanyahu bereid is moeilijke concessies te doen nemen de Palestijnen alleen maar en willen er zoals gewoonlijk niets voor terug geven.


Voor Israël is vrede relatief simpel, maar met een complexe uitvoering. Veiligheid Veiligheid Veiligheid is waar het bij Israël om draait. Israël kan niet op de internationale gemeenschap rekenen die veiligheid te garanderen zoals in Syrië, Iran en Rusland is gebleken. Rode lijnen blijken flinterdun en van nul en gener waarde. Israël alleen kan voor haar veiligheid zorgen. Een van die veiligheidsgaranties in een snel veranderde geografische omgeving is de erkenning door Abbas, dat Israël een Joodse staat is. Abbas heeft daar problemen mee en zo ook John Kerry die heeft aangegeven dat die belangrijke Israëlische eis de vrede "niet helpt", daar de vermelding van de Joodse Staat meerdere keren is genoemd in de VN tijdens de oprichting van de staat Israël, alsmede -volgens Kerry- de erkenning van de Joodse Staat door Arafat. Volgens Kerry is het dan ook niet nodig dat Abbas Israël als Joodse Staat erkent. Ik draai het liever om. Wanneer het toch al op meerdere niveau's genoemd is kan het voor Abbas geen probleem zijn e.e.a. te bevestigen. Een formaliteit in het geval van de Palestijnen.

Abbas zegt dus NEE tegen de erkenning van de Joodse Staat.

Abbas zegt ook NEE tegen het opgeven van de recht op terugkeer van miljoenen Palestijnen.
 Een idee-fixe dat er zorg voor zal dragen dat de Joodse bevolking de dhimmiestatus verkrijgt in eigen  land.

Abbas zegt tevens NEE tegen het einde van het conflict bij een eventueel vredesverdrag.
 Curieus dat  Abbas zich weigert te verplichten tot het einde van het conflict bij een vredesverdrag. Dat  duidt op een verborgen agenda van Abbas.

De drie keer NEE van Abbas leest u nergens in de reguliere Nederlandse media, deze hebben hun eindoordeel al klaar wanneer de besprekingen mislukken en dat is massaal wijzen naar de Joodse Staat.

U bent geïnformeerd.