dinsdag 10 december 2013

Antisemitisme weer helemaal bon ton binnen Europa

Wanneer je antisemitisme aankaart "zeur"je volgens veel mensen binnen een brede laag van de bevolking en binnen meerdere bevolkingsgroepen. Dat komt omdat antisemitisme niet is toe te wijzen aan een bepaalde groep.

Islamieten, extreem rechts en links vinden elkaar blindelings wanneer het aankomt op Jodenhaat. Direct of via de dekmantel van "we zijn tegen Israël". Antizionisme is niets anders dan antisemitisme onder een andere noemer.Voorbeelden van antisemitisme zijn er te over, maar worden stelselmatig ontkend, of gekoppeld aan andere vormen van haat. Daarmee wordt door de antisemieten islamofobie of slavernij gelijkgetrokken aan de Holocaust en andere vormen van antisemitisme. Deze mensen kan je geen domheid verwijten, maar op zijn zachtst wel een gebrek aan historisch besef in combinatie met een vileine geest wanneer het aankomt op Joden.

Hoe breed en diep is de Jodenhaat in Europa geworteld?

De EU die de weg vrij maakt voor antisemitisme.
The European Union’s agency for combating racism dropped its definition for anti-Semitism and now is unable to define the term, an agency spokeswoman said. “We are not aware of any official definition [of anti-Semitism],” Blanca Tapia of the EU’s Fundamental Rights Agency told JTA on Tuesday.
Islamieten die geen enkel probleem hebben met antisemitisme. Denk aan de Hitlergroet in Amsterdam door Marokkaanse jongeren en nu:
Again: Turkish Students Arrested for Nazi Salutes at Auschwitz Second incident in three months sees Turkish students arrested - this time under infamous sign at the entrance to notorious Nazi camp
Volkskrant columnist Sylvia Witteman vindt waarschijnlijk inspiratie bij de antisemitische Turken en schrijft in datzelfde blad:
Lekker heel gemene dingen over Anne Frank tegen elkaar zeggen.' En wanneer er in een gesprek met haar beste vriend onverhoopt te veel ernst binnensluipt, zegt ze, 'gaan we heel snel flauw doen of concentratiekampgrappen maken'.
Makkelijk scoren van Witteman, laf als zij is, weet zij dat die grappen zonder consequenties gemaakt kunnen worden. Witteman zal echt geen grappen over Mohammed maken omdat zij dan weet dat haar leven anders ingericht zal worden. Lachen, gieren, brullen dus om Joden binnen de grachtengordel. Sylvia is er eentje die de deuren van de wagons op slot zou doen om er zeker van te zijn dat die Joden niet zouden ontsnappen.

Duitsland dan:

“Is it possible that the excessive violence in Israel, including the murder of innocent children, corresponds to the long tradition of your people?” asked one.
“For the last two thousand years, you have been robbing land and killing people!” exclaimed another.
“You Israelis are a crowd showing contempt for humanity,” charged another, though its writer was addressing fellow Germans.
“You drop cluster bombs above inhabited territory during the last days of war, and accuse people criticizing such actions of anti-Semitism. That is typical of you Jews!” 
More than 60% of the hate mail came from well-educated Germans, including university professors, according to their study, “The Language of Hostility Towards Jews in the 21st Century,” released earlier this year.

Terug naar Nederland. Je "zeurt" wanneer je zegt dat het Font National een antisemitische partij is, want Geert werkt ermee samen en hij zegt dat het niet zo is. De tegenwerping dat de antisemiet Jean-Marie Le Pen erevoorzitter van die club is en zitting heeft in het Europees Parlement waar diezelfde Geert Wilders mee moet samenwerken. "Soit, je moet niet zeuren met je overgevoeligheid..."

Antisemitisme, bon ton binnen Europa en geen haan die er naar kraait.