zondag 18 augustus 2013

Palestijnse moordenaars als helden ontvangen

Feessie in de Palestijnse gebieden. Brute moordenaars zijn door Israël onder internationale druk losgelaten zodat er met Palestijnen gesproken kan worden over zelfbeschikking. De beesten kregen een feestelijk onthaal door hun medeterroristen en de leugenbrigade aka de NOS kon het niet uit de mond krijgen om deze laffe moordenaars ook zo te benoemen, want stel je voor dat het Nederlandse publiek eens juist wordt ingelicht.

Veel Israëliërs vroegen en vragen zich dan ook terecht af of de regering Netanyahu wel goed bij haar hoofd is.
Een van de Israëliërs die zich dat afvraagt is voorzitter van Bayit Yehudi, coalitienoot in de regering Netanyahu (dualisme binnen de enige echte democratie in het Midden-Oosten) Ayeled Shaket. Deze mevrouw heeft dan ook een brief gestuurd naar minister van Buitenlandse Zaken John Kerry waar zij onder andere het volgende schrijft:

“Mr. Secretary of State — by forcing Israel to capitulate to terrorism by releasing murdering terrorists with so much blood on their hands that the United States would never dream of releasing them if it was their own citizens whom they murdered – you are not only being extremely hypocritical, but are actually dabbling in experimentation and gambling, by putting me and my children’s lives at risk,” 
“Your forcing us to release these terrorists with actual blood on their hands is made all the more absurd, cynical and vicious by the fact that your country refuses until this day to release Jonathan Pollard from jail, despite the unprecedented term he has served thusfar
De Verenigde Staten van Amerika en de rest van de wereld focussen op Israël.
Echte brandhaarden worden daarentegen met rust gelaten. In Syrië mogen 100.000 plus mensen door verschillende groeperingen worden afgeslacht. Egypte doet de VS niet zoveel, wanneer het in de toekomst in Jordanië losgaat zal de VS met de nodige impotentie alleen maar het een en ander roepen. Onder Obama is de focus verkeerd, deze focus is door de Amerikanen gelijkgeschakeld met die van de rest van de wereld met desastreuze gevolgen voor de regio. Amerika heeft niet zijn eigen lijn gevolgd maar is meegegaan in de laffe anti-Israëllijn die zo populair is binnen de Europese Unie waar men in al de haat denkt dat wanneer het zogenaamde Palestijnse probleem is opgelost er wereldvrede zal uitbreken.

Het sektarische geweld in de islamitische landen laat juist zien dat het oplossen van het Israëlisch-Palestijns conflict absoluut geen garantie bied voor die utopische wereldvrede, sterker nog ik durf rustig te voorspellen dat met de komst van het land Palestina, de regio en daarmee de wereld in een nog grotere chaos terecht zal komen juist door de verdeeldheid onder de Palestijnen. Dat maakt de wereld dan weer niet uit zoals Syrië aantoont. Syrië toont ook aan dat Israël zich niet kan verlaten op veiligheidsgaranties die door de wereld worden aangeboden. Ondertussen wordt Israël als enige land ter wereld gedwongen om gewetenloze moordenaars vrij te laten, niet in ruil voor vrede, maar in ruil om met de vijand te praten...