dinsdag 13 augustus 2013

Indiening verzoekschrift EU: De ene bezetting is volgens de EU de andere niet

Een verzoekschrift ingediend bij het Europese Parlement. Iedere inwoner binnen Europa heeft daar recht op, maak er gebruik van, dan is het voor iedereen duidelijk of het Europese Parlement de burger serieus neemt of met een kluitje in het bekende riet stuurt. 

Hieronder de tekst van mijn verzoekschrift aan het Europees Parlement:De Staat Israël wordt door Europese regelgeving op 1 januari 2014 weggezet als apartheidsstaat door de zogenaamde bezetting van Judea en Samaria, Jeruzalem en de Golanhoogvlakte. De Europese Unie gaat voorbij aan de veiligheidssituatie van de Joodse Staat en is dubbel en hypocriet in de uitzondering die het voor de Staat Israël inruimt. Turkije, dat Koerdistan en Noord-Cyprus bezet en Marokko dat de Westelijke Sahara bezet houdt blijven buiten schot.
Daar behoort dan ook verandering in te komen.

Ik verzoek het Europees Parlement hierbij dan ook om de discriminatie van de Joodse Staat Israël, of teniet te doen door de maatregelen die per 1 januari 2014 ingaan op te schorten, of er zorg voor te dragen dat bezette gebieden waar ook ter wereld zich in dezelfde belangstelling mogen verheugen - ergo Koerdistan, Noord-Cyprus en de Westelijke Sahara - dezelfde behandeling krijgen als de gebieden zoals benoemt door de EU wanneer het gaat om Israël. Weigert de EU Turkije en Marokko dezelfde behandeling te geven als Israël dan maakt de EU zich schuldig aan in ieder geval discriminatie.

Hoogachtend,

Frank Berkemeier