maandag 17 juni 2013

CDA verkiest levende moslims boven dode Joden

Het gaat niet lekker met het CDA. Dat is duidelijk, de oppositie brengt niet wat de partij ervan hoopt. De te verwachtten groei waar het CDA op had gehoopt na het gedoogavontuur is er doodeenvoudig niet gekomen. Het blijft interessant dat het CDA naar de PVV wees voor de de daling in zetels en niet het lef had de ware oorzaken te benoemen: het eurofiele karakter van de partij, de verdeeldheid binnen de partij, en de dissonanten veroorzaakt door dissidenten en dinosaurussen. Het wijzen naar de PVV was makkelijk en daarmee wilde de partij niet nadenken over eigen functioneren.

Het CDA is door de tegenvallende peilingen op zoek naar vers stemvee voor de partij. Een onderzoek door Ben Bot uit maart van dit jaar geeft aan dat het CDA actief op zoek moet naar  moslims:


Het CDA wil meer moslims bij de partij betrekken. Dat moet kunnen, want veel christelijke en islamitische waarden komen overeen
Dat de CDA-elite ingaat tegen de wensen van de eigen achterban, dat is diezelfde CDA-elite dus om het even:
Uit onderzoek van De Hond (juli 2011) blijkt dat 72 procent van de CDA-kiezers zich zorgen maakt over de toenemende invloed van de islam in West-Europese landen en dat 94 procent van het electoraat vindt dat de problematiek van het toenemend aantal islamieten in de samenleving is onderschat.
Een ander uitkomst van de zoek-naar-moslims-tocht van het CDA vertaalt zich in de houding van deze christelijke partij in haar houding ten opzichte van Israël. Voormalig minister-president en huidig Israël-basher  Dries van Agt had 40.000 handtekeningen voor een burgerinitiatief verzameld om in de Tweede Kamer zijn verhaal te houden over de Israëlische afscheiding die de West Bank van de rest van Israël scheidt om terreuraanvallen tegen te gaan, sinds deze afscheiding er is, is het aantal plofpalestijnen met meer dan 90% afgenomen, geen slechte investering tegen een moorddadige islamitische vijand die de joodse burgers massaal tracht af te slachten. Voor Dries van Agt en zijn linkse en islamitische collaborateurs is deze succesvolle anti-terreurafscheiding een doorn in het oog en wordt dan ook steevast een "muur" genoemd. Typische framing van de Israël-haters die willens en wetens een vergelijking wensen te maken met de Berlijnse muur om zo de Nederlandse bevolking, succesvol, verder te injecteren met het anti-Israëlische gif.

De CDA'er Dries van Agt kreeg dus een platform in de Tweede Kamer en mocht zijn verhaal houden. Als reactie op de agitprop van Van Agt diende de SGP een gebalanceerde motie in:
De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende, dat het Israëlische veiligheidshek voor de Israëlische regering een belangrijk defensief instrument vormt om de veiligheid van haar burgers te kunnen waarborgen;

Overwegende, dat het tracé van dit hek meermalen onderworpen is geweest aan het oordeel van het Israëlisch gerechtshof en dat dit Hof heeft uitgemaakt dat er evenwicht moet bestaan tussen de legitieme veiligheidsbehoeften en de belangen van de plaatselijke Palestijnse bevolking;

Voorts overwegende, dat de uitspraken van genoemd gerechtshof geleid hebben tot concrete aanpassingen van het tracé van het hek;

Voorts nader overwegende, dat in de huidige omstandigheden er alle reden is om in te zetten op een politieke oplossing van het Palestijns-Israëlische conflict;

Spreekt uit dat het Israëlische veiligheidshek – als belangrijk defensief instrument om de veiligheid van burgers te beschermen – geen reden vormt om (internationale) sancties jegens Israël te treffen
En gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij De Roon Voordewind
Het CDA stemde tegen, het CDA stemde tegen omdat het islamitisch stemvee bij de volgende verkiezingen binnenboord wil halen. Voor de terechte en gebalanceerde motie stemmen zou en Ben Bot en Dries van Agt voor de voeten te lopen. Het CDA heeft dus een bewuste keuze gemaakt. Voor islamitisch stemvee, tegen slachtoffers van islamitische terreur. Daarmee ga ik verder tot de orde van de dag.