dinsdag 26 februari 2013

Voor 50plus staan alle peilingen op groen

De Partij van de Arrogantie voorheen de Partij van de Arbeid kan haar vroegere basis niet vasthouden. In de loop der jaren zijn de arbeiders van de PvdA gevlucht naar de SP, de PVV en nu met het meest asociale kabinet ooit vluchten de oudere PvdA'ers massaal naar 50plus. Vanuit die optiek een meer dan terechte keuze. De PvdA biedt dan ook nog een huis aan grachtengordelaars die de arrogantie hebben zichzelf socialistisch te noemen, maar begin nooit over hun inkomen, of zij dreigen van de Publieke Omroep naar de commerciëlen te verhuizen, dat soort socialisten dus, neppers worden die gasten door echte arbeiders genoemd.

Die neppers openen dan ook de aanval op 50plus. DWDD en Pauw en Witteman doen er veel, zo niet alles aan 50plus weg te zetten als een populistische ouderenpartij. Het "gelijk" van de gefrusteerden zeg maar. Wat deze nepsocialisten vergeten is, dat dit kabinet de ouderen als paria's behandelt. Die ouderen zijn geen onmondige medemensen en zien verraad aan de principes en lopen daarom ook massaal weg bij partijen waar hun belangen niet goed worden behartigd. Ouderen worden door meerdere media, G500, en politieke partijen weggezet als een stelletje graaiers die niet solidair zijn met de "zielige" jeugd die alles willen, maar er niks voor over hebben. Deze jeugd hebben met Samsom en Rutte de ideale leiders gevonden. Deze verwende babyboomkinderen zien de spaargelden en de gespaarde pensioenen als collectieve geldpot waar alles maar uit betaald moet worden. No way zeggen die ouderen terecht.

De opkomst van 50plus is niet meer te stuiten en zal door het asociale ouderenbeleid van andere partijen een blijvertje blijken.