maandag 25 februari 2013

Peiling Haarlemmermeer voorbode GR2014?

Gemeenteraadsverkiezingen 2014. Ja, het is ver weg. Ja, het is niet populair (vreemd, maar zo werkt de beperkte geest van het electoraat) en ja, het worden geweldige verkiezingen, omdat de mensen die de moeite wel nemen te stemmen een omslag kunnen betekenen voor het Nederlandse politieke landschap.

Nederlanders klagen vaan dat "de politiek" in Nederland ver van de burger af staat. Dat kan, maar met, juist, de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 kan daar een kentering in komen. Kijkt u even mee naar de peilingvan "dichtbij Haarlemmermeer". Nu zegt de zetelverdeling weinig over de uitslag in 2014, maar het zegt alles over de ruk naar lokaal in Nederland. Wat in de Haarlemmermeer kan, kan in de rest van Nederland ook. De lokale partijen in de Haarlemmermeer winnen allemaal in de peiling. De gevestigde partijen worden keihard afgerekend op het constante falen in Den Haag. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Forza! en HAP beide uitermate actieve politieke partijen zijn. Forza! voornamelijk op het internet en HAP op internet en in de polder zelf waar HAP met een mobiele raadskamer de kiezers bezoekt en luistert naar de grieven en wensen van de bewoners. Met HAP en Forza! kan er niet worden gesproken over afstand tussen politiek en burger. Voor afstand tussen de gevestigde partijen en het electoraat, daar zijn die partijen heer en meester in. 

De zetelverdeling van de peiling reflecteert dan ook de investering van de lokale partijen in het lokale electoraat.  Hulde voor HAP en Forza! en felicitaties, die zijn nu al op hun plaats en zullen ongetwijfeld in 2014 herhaald worden.

Forza! en HAP tonen aan dat lokale politiek niet saai hoeft te zijn. Stem dan ook massaal lokaal in de GR2014 verkiezingen. Blijf niet thuis, laat uw stem niet verloren gaan, maar stem lokaal.
Verandering van onderaf begint door lokaal te stemmen. Laat de kiezersrevolutie in 2014 beginnen.