dinsdag 12 februari 2013

Obama eert zionisme bij komend bezoek aan Israël

In tegenstelling tot linkse pisvingers en zijn islamistische handlangers begrijpt Obama wat zionisme wel inhoudt: "het verlangen om terug te keren naar Zion oftewel Israël".

Obama zal bij zijn bezoek aan Israël op 20 maartdan ook een krans leggen bij het graf van Theodor Herzl, grondlegger van het moderne zionisme:


General Zionism (or Liberal Zionism) was initially the dominant trend within the Zionist movement from the First Zionist Congress in 1897 until after the First World War. General Zionists identified with the liberal European middle class to which many Zionist leaders such as Herzl and Chaim Weizmann aspired. Liberal Zionism, although not associated with any single party in modern Israel, remains a strong trend in Israeli politics advocating free market principles, democracy and adherence to human rights.

De zionistische beweging is een brede beweging waarin meerdere stromingen hun weg vinden, dit in tegenstelling tot de linkse en islamistische agitprop die de wereld willen doen geloven dat zionisme iets verschrikkelijks is. In deze wereld, waar ongeveer alles op zijn kop staat, wordt die agritprop dan ook met graagte voor zoete koek geslikt. Deze zoete koek heeft echter een rotte bijsmaak en daarom even een korte, echter onvolledige uitleg wat zionisme nu echt inhoudt.

Zionisme heeft dus meerdere verschijningsvormen, van het links-zionisme van Meretz tot het religieus zionisme van HaBayit HaYehudi. Beide stromingen liggen politiek mijlenver uiteen en daartussen zijn er nog andere stromingen van het zionisme aanwezig.

Waar het linkse Meretz zich baseert op het zionisme geworteld in Mapam:

Labor Zionism originated in Eastern Europe. Socialist Zionists believed that centuries of oppression in antisemitic societies had reduced Jews to a meek, vulnerable, despairing existence that invited further antisemitism, a view originally stipulated by Theodor Herzl. They argued that a revolution of the Jewish soul and society was necessary and achievable in part by Jews moving to Israel and becoming farmers, workers, and soldiers in a country of their own. Most socialist Zionists rejected the observance of traditional religious Judaism as perpetuating a "Diaspora mentality" among the Jewish people, and established rural communes in Israel called "kibbutzim".

baseert het rechtse HaBayit HaYehudi haar zionisme op religie verwoordt door rabbijn Kook:

Zionism was not merely a political movement by secular Jews. It was actually a tool of God to promote His divine scheme and to initiate the return of the Jews to their homeland - the land He promised to Abraham, Isaac and Jacob. God wants the children of Israel to return to their home in order to establish a Jewish sovereign state in which Jews could live according to the laws of Torah and Halacha and commit the Mitzvot of Eretz Israel. Moreover, to cultivate the land of Israel was a Mitzvah by itself and it should be carried out. Therefore, settling Israel is an obligation of the religious Jews and helping Zionism is actually following God's will."

Bovenstaande voorbeelden tonen de grenzeloze domheid van de linkse Israëlbashers en zijn islamistische handlangers maar weer eens aan. 

Zionisme is een gevoel dat niet aan een politieke partij kan worden opgehangen, maar is een verlangen naar een eigen thuisland voor Joden in welke vorm dan ook.