donderdag 31 januari 2013

Eurofiele PVVDA-kabinet staat Europese Seyss-Inquart toe op Nederlandse bodem


Ik ben het vaak hartgrondig met de PVV oneens, maar als het aankomt op de alsmaar uitdijende EU is het een ander verhaal en kudo's voor de PVV voor het stellen van Kamervragen aan het linkse kabinet van PVVDA.

Vragen van de leden Wilders, Van Dijck en Madlener (allen PVV) aan de Minister-President en de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht: 'EU-controleur in Den Haag'.
Lees het bericht "EU-spion met pek en veren land uit" op Telegraaf.nl
1.) Bent u bekend met het bericht 'EU-controleur in Den Haag'(*)?
2.) Bent u van plan deze EU-spion met pek en veren terug naar Wallonië te sturen? Zo neen, waarom niet?
3.) Bent u met ons van mening dat dit weer een voorbeeld is van steeds verdergaande Brusselse bemoeienis, waar Nederland niet op zit te wachten? Zo neen, waarom niet?
4.) Bent u bereid om een vaste Nederlandse controleur in Brussel te stationeren die kan toezien op juiste besteding van het Nederlandse belastinggeld? Zo neen, waarom niet?
(*) FD 31 januari 2013 'EU-controleur in Den Haag'
Lees ook het bericht "'EU-spion' controleert Den Haag" op Telegraaf.nl

De Telegraaf schrijft onder meer:

De Europese Commissie stationeert een vaste begrotingscontroleur in Den Haag.
Deze Brusselse ambtenaar, de European Semester Officer, houdt dagelijks in de gaten of en hoe de ministeries de aanbevelingen uit Brussel uitvoeren, zo meldt het Financieele Dagblad. Volgens ingewijden wordt het de Belg Jean-Luc Annaert. Hij zou per half februari naar Nederland komen.

Het is een van de manieren waarop de Commissie probeert meer greep te krijgen op begrotingen en economisch beleid in de lidstaten.

De fascistoïde Europese Unie stuurt dus haar eigen Seyss-Inquart. De overeenkomsten - die je volgens de Eurofielen niet mag gebruiken - zijn redelijk treffend:

Following the capitulation of the Low Countries Seyss-Inquart was appointed Reichskommissarfor the Occupied Netherlands in May 1940, charged with directing the civil administration, with creating close economic collaboration with Germany and with defending the interests of the Reich.

Maar niet klagen en niets over zeggen, want volgens de Euroknuffelaars ben je dan dom, zie je het grote geheel niet, ben je nationalistisch, ben je bekrompen, heb je een beperkte intelligentie en wordt binnenkort je schedel, door diezelfde Euroknuffelaars, nagemeten.