maandag 31 december 2012

Joodse studies dreigen uit Nederland te verdwijnen


Wanneer er iets in het westen heeft bijgedragen aan de opgang van de westerse cultuur, dan is dat het Jodendom geweest. Denk aan de grote Joodse filosofen en andere grote Joodse wetenschappers die keer op keer allerlei Nobelprijzen krijgen voor baanbrekende wetenschappelijke onderzoeken.

Nederland zelf heeft ruimschoots van het Jodendom geprofiteerd. De Gouden Eeuw van Nederland had zonder de Sefardische Joden niet plaatsgevonden. 

Nederland, Joden en Jodendom zijn dan ook met elkaar verweven. Geschiedkundig, wetenschappelijk, maatschappelijk (de joods/christelijke cultuur) maar ook qua taal.

Woorden als: mazzel, bajes, meier, jatten, sjlemiel en nog vele andere woorden hadden de Nederlandse taal niet verrijkt wanneer de Joden niet in Nederland aanwezig waren geweest.

Om deze rijke Joodse aanwezigheid in Nederland te "waarderen" heeft het bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden besloten de opleiding Hebreeuwse en Joodse Studies op te heffen. 

Docenten, studenten en betrokkenen bij de opleiding Hebreeuwse en Joodse Studies in Leiden zijn een online petitie gestart om het onzalige plan van de universiteit te stoppen. De petitie vindt u hier: met de tekst:

Red Hebreeuwse en Joodse Studies in Leiden 

Onlangs heeft het bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden besloten de opleiding Hebreeuwse en Joodse Studies op te heffen. Op dit moment ligt het besluit bij het College van Bestuur dat binnen afzienbare tijd een definitieve beslissing moet nemen. De opleiding Hebreeuwse en Joodse Studies is uniek in Nederland en daarbuiten en staat internationaal hoog aangeschreven. Het verlies van deze opleiding zou daarom ook leiden tot een verschraling van het academische landschap in Nederland. Het onderzoek naar het Hebreeuws, Aramees en het Jodendom is belangrijk voor onderzoek naar het Oude Testament, de Joodse en Christelijke traditieliteratuur en de geschiedenis van het oude en moderne Israël. Om dit te voorkomen, vragen wij u om steun.

U kunt een goed voornemen nu al inlossen door de petitie te ondertekenen. Laat de Joodse Studies niet verloren gaan.