donderdag 27 december 2012

Geert Wilders? De partij dat ben ik!

De PVV van Geert Wilders zit weer in de lift en daarmee in de belangstelling. Geert Wilders heeft besloten de islam weer eens speerpunt te maken van het PVV-beleid en de EU naar een tweede plan te verhuizen, dat is jammer daar de EU een grotere prioriteit is dan een gebedsruimte in Walibi.
Geert Wilders en zijn PVV koppelen het Marokkanenprobleem aan de islam. Een onterechte koppeling, daar het voornamelijk een sociaal probleem is. Door het Nederlandse pamperen zijn Marokkanen een sociaal probleem geworden en door het prinsjesgedrag binnen de Marokkaanse gemeenschap zijn Marokkaanse jongens, letterlijk van God los. Het Marokkanenprobleem is dan ook een sociaal probleem en geen religieus probleem, hoe graag de eenmanspartij van Wilders dat ook wil maken. 

Geert heeft besloten dat de islam weer de grootste prioriteit is voor de PVV, ook aangewakkerd door het electorale scoren op dit onderwerp, laten we dat allen niet vergeten. 

Hoezeer Geert Wilders de partij dat ben ik is, valt terug te lezen in een interview van de Volkskrant met Richard de Mos. Enige kerncitaten:

Geert heeft het altijd over gebrek aan loyaliteit van vertrekkende Kamerleden. Maar hoe loyaal is Wilders zelf?

Niets wees erop dat ik niet op de lijst zou komen. Maar vanaf 1 mei heb ik niets meer gehoord. Hij reageerde niet meer op sms'jes.

De VVD moet wel met de PvdA en die twee moeten water bij de wijn doen, net zolang totdat die wijn niet meer te zuipen is. Daar voert Wilders hele goeie campagne op, maar het is wel de BV Wilders, verder zie je eigenlijk nauwelijks iemand in het nieuws. Een Kamerlid met een eigen smoel, herkenbare Kamerleden, die zijn er binnen de PVV nauwelijks.'

Ik ben er inderdaad voor afgestraft. Fleur Agema kwam vaak op mijn Kamer, of ze stuurde een sms: 'Je staat in de krant en waarom weet ik dat niet?' Ja, omdat het jouw woordvoerderschap niet is. Agema is verder een beste meid....... Ik had het idee dat ze altijd in opdracht werd gestuurd.'

Voorbeelden genoeg van het volgzame karakter binnen de fractie, het laatste kerncitaat over het Catshuisoverleg somt het nog even fijntjes op:

Wilders heeft uiteindelijk op eigen houtje in een vlaag van verstandsverbijstering die stekker eruit getrokken.

Wilders is de partij en iedereen die ander denkt kan en moet vertrekken: Van Bemmel, De Mos, Lucassen, Hernandez, Kortenoeven, Brinkman zijn de voorbeelden van de slachtoffers van de iWilders-cultuur binnen de PVV.