zondag 23 december 2012

Drie peilingen in een week: polderen zit Nederland in het bloed

Dat het kabinet Rutte-Samsom door Nederland is afgeschoten is, is meer dan duidelijk, waarbij de corrupte VVD hardere klappen krijgt dan de graaiende PvdA, wat weer verwonderlijk is. Dat de andere partijen minder profiteren van de teloorgang van de gecorrumpeerden en de graaiers is echter slecht nieuws voor die partijen, de uitzondering is natuurlijk 50plus dat de weg omhoog heeft gevonden en met acht virtuele zetels de winnaar van 2012 genoemd mag worden.

50plus doet iets voor de achterban wat andere partijen laten. Opkomen voor een bepaalde doelgroep en daar hun tijd en energie insteken. Hulde en kudo's voor Henk Krol, het beschaafde gezicht van de partij. De door bepaalde media gehypte lobbyclub G500 voor "jongeren" (lees D66-jongeren) kan daar een voorbeeld aan nemen. In plaats van te stoken bij bepaalde andere partijen kan die club beter een politieke partij oprichten en hun energie daarin stoppen om "jongeren" te helpen, maar dat zal wel te vermoeiend zijn.

Terug naar de polderpeilingen van afgelopen week. Polderpeilingen inderdaad, daar er op dit moment geen normale regering te vormen is zonder dat er zoveel water in de wijn moet worden gedaan dat het een grijze saaie massa wordt. Nederland en Nederlanders blijven tot op het bot verdeeld hoe Nederland de toekomst in moet. De grootste partij haalt bij de Hond 26 zetels. Stel dat dit onzalige kabinet klapt, dan is een alleen een CDA-VVD-D66-PvdA kabinet mogelijk. Dat is meer van hetzelfde maar dan met vier partijen.

Arm Nederland, dat niet voor een richting durft te kiezen, welke richting dat dan ook moge zijn. Door de polder kan er niet meer over dijken worden gekeken, dat is het lot van Nederland.