woensdag 5 december 2012

Boris Johnson wenst geen Europees Vierde Rijk

De conservatieve en flamboyante burgemeester van Londen Boris Johnson is het fundamenteel oneens met partijgenoot David Cameron over het Britse beleid inzake de Europese Unie.

In een keiharde aanval op Cameron beweerd Johnson dat de EU-positie van de minister-president is: "completely intellectually dishonest."

Johnson heeft als burgemeester van Londen geen directe invloed op het Britse buitenlandbeleid, maar de invloed van de Johnson is onmiskenbaar. Wanneer je burgemeester bent van meer dan 8 miljoen inwoners, dan heb je wat in de melk te brokkelen. Downing Street is dan ook niet blij met de anti-Europese bemoeienis van Boris Johnson.

De woorden van Johnson zijn echter niet te ontkennen, of te ontkrachten.  Zijn letterlijke woorden zijn een ongemakkelijke waarheid voor de vele eurofielen:

"I don't understand why we are continually urge the eurozone countries to go forward with the fiscal and political union, when we know in our hearts it is anti-democratic and therefore intellectually and morally wrong."

De oplossing die Johnson aandraagt is simpel, maar effectief. Net als veel Nederlanders wil Johnson terug naar een EEG in plaats van een EU. Boris Johnson wil af van de dictatoriale regelzucht vanuit Brussel en toe naar een Europese vrijhandelszone.  Om de Engelse positie af te dwingen stelt Johnson voor:

"The choice is very simple. It's between staying in on our terms or getting out."

Johnson legt met zijn woorden druk bij zijn partijgenoot. Johnson heeft de steun van de  backbenchers in zijn partij en brede steun in het Verenigd Koninkrijk zelf. Bij een laatste peiling was 43% van de socialisten tegen de Brusselse oligarchie, een derde van de eurofiele  liberalen heeft zelfs grote bedenkingen tegen de alsmaar uitdijende regelzucht vanuit Brussel. het spreekt voor zich dat een meerderheid van de verstandige conservatieven zich tegen de ondemocratische Brusselse Mogol uitspreekt. 

Johnson is geen populist of clown, iets dat zijn tegenstanders hem toedichten. Johnson heeft een scherpe geest en is een democraat in hart en nieren, hij ziet, met veel verstandige mensen, dat het EU-avontuur op de klippen loopt en wil met zijn ongekend harde aanval op Cameron het Verenigd Koninkrijk behoeden voor de vorming van het Europese Vierde Rijk, iets waar veel zogenaamde eurokritische Nederlandse politici een voorbeeld aan kunnen nemen.