dinsdag 6 november 2012

Waarom schermt Emile Roemer met het NIBUD?

Tijdens de regeling van werkzaamheden schermde Emile Roemer namens de oppositie met het NIBUD die de effecten door moet berekenen van de plannen van Rutte-II. Waarom de oppositie met het NIBUD aan komt zetten is een raadsel op zich. Het NIBUD verklaart op 30 oktober in een artikel op de webpagina het volgende:

Vanaf het moment dat de VVD en de PvdA het regeerakkoord presenteerden stond de telefoon van het Nibud roodgloeiend. Vele journalisten en redacteuren willen weten hoe het Nibud tegen de kabinetsplannen aankijkt. De meestgestelde vraag: wat betekent het voor de portemonnee van de consument?
Helaas heb ik iedere beller het teleurstellende antwoord moeten geven: 'het Nibud weet het niet'. Hoe graag ik ook direct uit de doeken zou willen doen wat deze plannen voor ons allen gaan betekenen, het Nibud kan dit eenvoudigweg nog niet berekenen. De plannen lijken heel concreet, en op sommige punten zijn ze dat ook, maar de meeste plannen zijn op macro-economisch niveau gepresenteerd. Het Nibud is een micro-economisch instituut, wij hebben de cijfers achter de komma nodig om te zien wat iets betekent voor onze portemonnee.

Het NIBUD kan dus niets berekenen op dit moment. Pas in januari 2014 kan het NIBUD met cijfers komen volgens het NIBUD:

Wel kan ik iedere journalist vertellen dat het Nibud in januari met nieuwe koopkrachtberekeningen naar buiten zal komen. Want enkele regelingen zoals die in september met Prinsjesdag zijn gepresenteerd zijn nu alweer gesneuveld. En voor het Nibud is wel belangrijk om te weten hoe onze huishoudportemonee er in 2013 nu precies uit ziet.

Dat de oppositie de messen slijpt is duidelijk en moge logisch zijn, maar dat de oppositie het electoraat op het verkeerde been zet is net zo ernstig als een regering die het volk willens en wetens besodemietert.
Geen wonder dat Nederlanders politici vergelijken met tweede hands autoverkopers, met excuses aan de autoverkopers die een eerbaar beroep uitvoeren.